VS Media Limited Menawarkan Harga Penawaran Umum Perdana

HONG KONG, 27 Sept. 2023 – VS Media Holdings Limited (NASDAQ: VSME) (“VS Media,” atau “Syarikat”) hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam permulaan 2,000,000 Saham Biasa Kelas A pada harga awam $5.00 setiap saham untuk jumlah hasil kasar $10,000,000 kepada Syarikat (the “Tawaran”), sebelum tolak diskaun penjamin, komisen, dan perbelanjaan Tawaran lain.

Saham dijangka mula didagangkan di The Nasdaq Capital Market pada 27 September 2023, di bawah simbol “VSME.” Tawaran dijangka ditutup pada 29 September 2023, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai penjamin untuk Tawaran.

Pendaftaran penyata dalam Borang F-1, seperti yang diubah (No. Fail 333-273914), berkaitan dengan sekuriti ini telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran (“SEC”) dan dinyatakan berkuat kuasa pada 26 September 2023. Tawaran hanya dibuat melalui prospektus. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Tawaran akan difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman web SEC di www.sec.gov. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Tawaran boleh diperolehi, apabila tersedia, daripada Univest Securities, LLC dengan menghantar e-mel permintaan ke info@univest.us; atau dengan menghubungi +1 212-343-8888; atau dengan permintaan mel biasa kepada Univest Securities, LLC, Untuk Perhatian: Edric Guo, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019.

Kenyataan akhbar ini tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti ini, dan tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan, atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.

Mengenai VS Media Holdings Limited

VS Media Holdings Limited ialah sebuah syarikat berasaskan Hong Kong yang mengurus rangkaian global pencipta digital (“Pencipta”) yang mewujudkan dan menerbitkan kandungan ke platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Pencipta mereka termasuk influencer, KOL—Pemimpin Pendapat Utama, blogger, dan pencipta kandungan lain yang membina pangkalan peminat di platform media sosial. Syarikat memberdayakan dan menyokong Pencipta dengan (i) menyediakan kemudahan produksi, latihan, dan dana untuk menghasilkan kandungan berkualiti; (ii) membantu mereka memperluas pengaruh media sosial dan pangkalan peminat dengan membantu pemasaran, perhubungan awam dan analitik audiens; dan (iii) yang paling penting, membolehkan mereka memanfaatkan pengaruh mereka dengan bekerja secara berkesan dengan jenama, platform, dan peminat. Ia juga menjembatani jurang antara jenama dan Pencipta melalui membantu jenama mencapai khalayak sasaran mereka dengan berkesan dengan (i) menasihati strategi kandungan dan bajet dan mengesyorkan Pencipta tertentu; (ii) berkomunikasi dengan dan mengurus Pencipta terpilih; (iii) menghasilkan kandungan yang menarik dan relevan dengan Pencipta untuk mempromosikan mesej utama jenama; (iv) menerbitkan kandungan jenama pada saluran media sosial Pencipta; (v) memperluas jangkauan kandungan Pencipta dan jenama melalui perancangan dan pembelian media yang tepat di platform media sosial; (vi) menyediakan perkhidmatan pengoptimuman dan pengekalan melalui analisis data dan pelaporan.

Untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat, sila layari https://www.vs-media.com/.

Amaran Mengenai Kenyataan Masa Depan

Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan masa depan yang tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Kenyataan sedemikian termasuk kenyataan mengenai keupayaan Syarikat untuk mengembangkan perniagaannya dan kenyataan lain yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan yang mungkin disertai dengan perkataan “berhasrat,” “mungkin,” “akan,” “merancang,” “menjangka,” “meramalkan,” “menganggarkan,” “berhasrat,” “percaya,” “berpotensi” atau perkataan serupa. Hasil sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang diterangkan dalam kenyataan masa depan ini disebabkan faktor tertentu, termasuk tanpa had, keupayaan Syarikat untuk mencapai operasi yang menguntungkan, penerimaan pelanggan terhadap produk baru, kesan penyebaran Coronavirus (COVID-19) dan langkah masa depan yang diambil oleh pihak berkuasa di negara di mana Syarikat mempunyai rakan kongsi rantaian bekalan, permintaan untuk produk Syarikat dan keadaan ekonomi pelanggan Syarikat, kesan produk dan harga saingan, pengurusan berjaya dan, keadaan ekonomi am dan faktor risiko lain yang terperinci dalam pengemukaan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Kenyataan masa depan yang terkandung dalam kenyataan akhbar ini dibuat pada tarikh kenyataan akhbar ini, dan Syarikat tidak mengambil apa-apa tanggungjawab untuk mengemas kini kenyataan masa depan dalam pelepasan ini, kecuali sejajar dengan undang-undang yang berkenaan.

MAKLUMAT HUBUNGAN:

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

VS Media Holdings Limited
ir@vs-media.com

Penjamin
Univest Securities, LLC
info@univest.us