Magic Empire Global Limited Umumkan Rancangan Pembelian Semula Saham AS$2 Juta

Hong Kong, 13 Sept. 2023 – Magic Empire Global Limited (NASDAQ: MEGL) (“MEGL”, atau “Syarikat”) mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya telah memberi kuasa rancangan pembelian semula saham sehingga AS$2 juta sahamnya dalam tempoh 12 bulan akan datang. Pembelian semula saham boleh dibuat dari semasa ke semasa di pasaran terbuka pada harga pasaran semasa, dalam urus niaga perundingan persendirian, dalam urus niaga blok dan/atau melalui cara lain yang dibenarkan secara sah, bergantung kepada keadaan pasaran dan mematuhi undang-undang sekuriti yang berkenaan, termasuk Peraturan 10b-18 di bawah Akta Pertukaran Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Syarikat menjangkakan akan membiayai pembelian semula yang dibuat di bawah pelan ini daripada dana sedia ada. Masa dan jumlah pembelian semula saham yang dibuat menurut program ini akan diputuskan oleh Syarikat berdasarkan penilaian keadaan pasaran dan tertakluk kepada pelbagai faktor, termasuk kedudukan modal, kecairan, prestasi kewangan dan penggunaan modal alternatif Syarikat, harga dagangan saham, keperluan kawal selia dan keadaan pasaran am. Pemberian kuasa pembelian semula ini tidak mewajibkan Syarikat untuk memperoleh sebarang bilangan saham atau sekuriti tertentu dan boleh diubah suai, digantung atau dihentikan pada bila-bila masa. Lembaga pengarah MEGL akan mengkaji semula pelan pembelian semula saham secara berkala, dan boleh membenarkan pelarasan terhadap terma dan saiznya.

Mengenai Magic Empire Global Limited

Magic Empire Global Limited ialah penyedia perkhidmatan kewangan di Hong Kong yang terutamanya terlibat dalam penyediaan perkhidmatan penasihat korporat dan perkhidmatan penjaminan. Tawaran perkhidmatannya terutamanya terdiri daripada (i) perkhidmatan penajaan IPO; (ii) perkhidmatan penasihat kewangan dan penasihat kewangan bebas; (iii) perkhidmatan penasihat pematuhan; dan (iv) perkhidmatan penjaminan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web Syarikat di http://www.meglmagic.com.

Penyataan Selamat

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan adalah berdasarkan jangkaan semasa Syarikat mengenai peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangannya, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan. Para pelabur boleh mengenal pasti kenyataan pandangan ke hadapan ini melalui perkataan atau ungkapan seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “anggarkan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “berkemungkinan,” “terus” atau ungkapan lain yang serupa. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini atau mengubah suai sebarang kenyataan pandangan ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan seterusnya yang berlaku, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan pandangan ke hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin anda bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul, dan Syarikat menasihati para pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan para pelabur untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan penyata lain dengan SEC, yang boleh disemak di www.sec.gov.

Hong Kong:

Magic Empire Global Limited
Cik Vivien Tai
Tel: +852 3577 8770
E-mel: meglir@giraffecap.com