Kepentingan Ekuiti Digital

Bertepatan dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Minggu Iklim New York, TIME menganjurkan perbincangan antara Jessica Sibley, Ketua Pegawai Eksekutif TIME dan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Verizon Hans Vestberg yang memberi tumpuan kepada bagaimana individu dan syarikat boleh membantu menutup jurang digital.

“Idea ekuiti adalah penting kerana jika anda tidak mempunyai akses kepada maklumat, anda tidak dapat membuat keputusan yang dimaklumkan,” kata Vestberg semasa perbualan kami. “Jika anda tidak mempunyai akses kepada maklumat, anda tidak dapat membantu membentuk masa depan dunia yang kita hidupi. Dan oleh itu ini amat penting bagi kami.”