Bagaimana TIME dan Statista Menentukan Syarikat Terbaik Dunia 2023

Tahun ini, TIME melancarkan senarai sulung Syarikat Terbaik Dunia, dengan kerjasama Statista, penyedia data dan penarafan pengguna dan pasaran antarabangsa yang terkemuka. Hasil kajian kuantitatif ini: 750 syarikat yang membuka jalan ke masa depan. Inilah bagaimana pemenang dipilih.

Metodologi

Projek penyelidikan “Syarikat Terbaik Dunia 2023” adalah analisis komprehensif yang dijalankan untuk mengenal pasti syarikat prestasi tinggi di seluruh dunia. Kajian ini berdasarkan tiga dimensi utama: Kepuasan Pekerja, Pertumbuhan Pendapatan, dan Kelestarian (ESG).

Dimensi pertama, Kepuasan Pekerja, dinilai menggunakan data tinjauan daripada pekerja di seluruh dunia. Tinjauan telah dijalankan di 58 buah negara, dengan data yang dikumpul daripada lebih kurang 150,000 peserta. Penilaian merangkumi cadangan langsung dan tidak langsung syarikat serta penilaian majikan merentasi dimensi imej, suasana, syarat kerja, gaji, dan kesaksamaan oleh pekerja yang disahkan.

Dimensi kedua, Pertumbuhan Pendapatan, dinilai menggunakan data daripada pangkalan data pendapatan Statista, yang mengandungi data pertumbuhan syarikat bagi tiga tahun kebelakangan. Syarikat-syarikat tersebut perlu memenuhi kriteria tertentu untuk dipertimbangkan bagi penilaian, termasuk menjana pendapatan sekurang-kurangnya AS$100 juta pada tahun 2022 dan menunjukkan pertumbuhan pendapatan positif dari tahun 2020 hingga 2022. Kedua-dua pertumbuhan relatif dan mutlak dipertimbangkan dalam penilaian.

Dimensi ketiga, Kelestarian, dinilai berdasarkan data ESG dalam KPI piawaian daripada Pangkalan Data ESG Statista dan penyelidikan data sasaran. Untuk merumuskan indeks ESG yang komprehensif, beberapa Petunjuk Prestasi Utama dikumpulkan. Bagi penilaian alam sekitar, ini termasuk keamatan pelepasan karbon dan kadar pengurangan, serta penarafan Carbon Disclosure Project (CDP). Dimensi sosial menilai bahagian wanita dalam lembaga pengarah dan kewujudan dasar hak asasi manusia. Dimensi tadbir urus menilai sama ada sesebuah syarikat mempunyai laporan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) yang mematuhi garis panduan Inisiatif Pelaporan Global (GRI) dan garis panduan pematuhan atau anti-rasuah.

Setelah data dikumpul dan dinilai, ia disatukan dan ditimbang dalam model pemarkahan. Skor ketiga-tiga dimensi ditambah pada asas peratusan yang sama untuk membentuk skor penarafan akhir maksimum 100 mata. Syarikat dengan skor tertinggi dianugerahkan sebagai Syarikat Terbaik Dunia 2023 oleh TIME dan Statista.