WANG & LEE GROUP, Inc. Bid Price Deficiency

HONG KONG, China, 25 Oktober 2023 — WANG & LEE GROUP, Inc. (NASDAQ: WLGS) (“W&L”, atau “Syarikat”), pemborong utama dan kontraktor bantuan berpangkalan di Hong Kong yang terlibat dalam pemasangan Sistem Elektrik & Mekanikal, hari ini mengumumkan bahawa ia menerima notis bertulis pada 24 Oktober 2023, dari The Nasdaq Stock Market LLC bahawa ia tidak lagi mematuhi keperluan harga tawaran minimum untuk kelangsungan senarai di Pasaran Modal Nasdaq mengikut Peraturan Senarai Nasdaq 5550 (a) (2).

Harga tawaran tertutup bagi saham biasa Syarikat telah jatuh di bawah $1.00 sesaham untuk 30 hari perniagaan berturut-turut dan oleh itu, Syarikat tidak lagi mematuhi keperluan harga tawaran minimum untuk kelangsungan senarai di Pasaran Modal Nasdaq mengikut Peraturan Senarai Nasdaq 5550(a)(2). Walau bagaimanapun, Peraturan Senarai Nasdaq juga memberikan Syarikat tempoh pematuhan 180 hari kalendar (iaitu sehingga 22 April 2024) untuk memperoleh pematuhan semula. Jika Syarikat memilih untuk melaksanakan pemecahan saham terbalik, ia mesti menyelesaikan pemecahan tidak lebih daripada sepuluh hari perniagaan sebelum 22 April 2024 (iaitu 8 April 2024).

Pada bila-bila masa semasa tempoh 180 hari ini, jika harga tawaran tertutup saham biasa Syarikat adalah sekurang-kurangnya $1.00 untuk sepuluh hari perniagaan berturut-turut, Syarikat akan diberikan pengesahan bertulis tentang pematuhan dan isu itu akan ditutup.

Sekiranya Syarikat tidak mendapat pematuhan semula, ia mungkin layak mendapat masa tambahan. Untuk layak, Syarikat akan diperlukan untuk memenuhi keperluan kelangsungan untuk nilai pasaran saham yang dipegang awam dan semua piawaian penyenaraian awal untuk Pasaran Modal Nasdaq, kecuali keperluan harga tawaran, dan perlu memberikan notis bertulis tentang niatnya untuk menyembuhkan ketidakpatuhan semasa tempoh pematuhan kedua, dengan melaksanakan pemecahan saham terbalik, jika perlu. Jika Syarikat memenuhi keperluan-keperluan ini, Nasdaq akan memaklumkan bahawa Syarikat telah diberikan tambahan 180 hari kalendar.

Walau bagaimanapun jika kelihatan kepada Staf bahawa Syarikat tidak akan dapat menyembuhkan ketidakpatuhan, atau jika Syarikat tidak layak, saham biasanya akan terdedah kepada penyingkiran.

Syarikat sedang mempertimbangkan tindakan yang mungkin diambilnya untuk mendapatkan semula pematuhan dengan keperluan kelangsungan, tetapi tiada keputusan tentang tindak balas telah dibuat pada masa ini.

Tentang WANG & LEE GROUP, Inc.

WANG & LEE GROUP, Inc. ialah pemborong utama dan kontraktor bantuan berpangkalan di Hong Kong yang terlibat dalam pemasangan Sistem Elektrik & Mekanikal, yang merangkumi sistem elektrik voltan rendah (220v/fasa 1 atau 380v/fasa 3), sistem pengudaraan dan penyaman udara mekanikal, sistem perkhidmatan kebakaran, bekalan air dan saliran sisa, dan menyiapkan dan mengubahsuai untuk sektor awam dan swasta. Ia juga mampu memberikan perkhidmatan reka bentuk dan kontrak untuk semua perdagangan dalam industri pembinaan. Pelanggan mereka terdiri daripada syarikat kecil hingga syarikat besar.

Untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat, sila log masuk ke http://www.wangnlee.com.cn.

Nota Berhati-hati Mengenai Pernyataan Prospektif

Kenyataan media ini mengandungi pernyataan prospektif yang tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Kenyataan sedemikian termasuk kenyataan mengenai keupayaan Syarikat untuk memperluaskan perniagaannya dan kenyataan lain yang bukan merupakan fakta sejarah, termasuk kenyataan yang mungkin disertai dengan perkataan “berhasrat”, “mungkin”, “akan”, “merancang”, “mengharapkan”, “menjangka”, “memprojek”, “menganggarkan”, “percaya”, “berharap”, “potensi” atau perkataan serupa. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang digambarkan dalam pernyataan prospektif ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, termasuk keupayaan Syarikat untuk mencapai operasi yang menguntungkan, penerimaan pelanggan terhadap produk baharu, kesan daripada penyebaran Coronavirus (COVID-19) dan langkah-langkah masa depan yang diambil oleh pihak berkuasa di negara-negara di mana Syarikat mempunyai rakan rantaian bekalan, permintaan terhadap produk Syarikat dan keadaan ekonomi pelanggan Syarikat, kesan produk bersaing dan penentuan harga, pengurusan yang berjaya dan keadaan ekonomi amnya serta faktor risiko lain yang terperinci dalam penyataan Syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Pernyataan prospektif yang terkandung dalam kenyataan media ini dibuat pada tarikh kenyataan media ini, dan Syarikat tidak menanggung sebarang tanggungjawab untuk mengemaskini pernyataan prospektif dalam pelepasan ini, kecuali mengikut undang-undang yang berkuat kuasa.

MAKLUMAT HUBUNGAN:

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

WANG & LEE GROUP, Inc.
mgt@wangnlee.com.hk