SYLA akan Membentangkan di Persidangan Pelaburan Global Tahunan ke-25 H.C. Wainwright pada 11 September 2023

TOKYO, 5 September 2023 — SYLA Technologies Co., Ltd. (NASDAQ: SYT) (“SYLA” atau “Syarikat”), pengendali platform pelaburan hartanah keahlian terbesar di Jepun, Rimawari-kun, akan membuat pembentangan maya dan mengadakan mesyuarat satu lawan satu di Persidangan Pelaburan Global Tahunan ke-25 H.C. Wainwright pada 11-14 September 2023.

Pengurusan SYLA dijadualkan untuk membuat pembentangan maya kepada peserta pelabur dan penganalisis pada hari Isnin, 11 September 2023 pada pukul 7:00 pagi waktu Timur, dengan mesyuarat satu lawan satu maya akan diadakan sepanjang persidangan itu.

Untuk menerima maklumat tambahan atau untuk menjadualkan mesyuarat satu lawan satu, sila e-mel SYLA@gateway-grp.com.

Mengenai SYLA Technologies Co., Ltd.
Beribu pejabat di Tokyo, Jepun, syarikat kami terdiri daripada SYLA Technologies Co., Ltd. dan anak syarikat terkonsolidasi (SYLA Co., Ltd., SYLA Solar Co., Ltd., SYLA Brain Co., Ltd., dan SYLA Biotech Co., Ltd.). Syarikat memiliki dan mengendalikan platform pelaburan hartanah keahlian terbesar di Jepun, Rimawari-kun, yang menyasarkan individu, pelabur korporat dan institusi, serta individu berkemampuan tinggi. Misi mereka adalah untuk mendemokrasikan pelaburan hartanah di seluruh dunia melalui teknologi dan pengurusan aset melalui platform Rimawari-kun. Mereka terlibat dalam keseluruhan perniagaan kondominium pelaburan, termasuk perancangan, pembangunan, pembinaan, jualan, pengurusan sewaan, pengurusan bangunan, kerja pembaikan, dan penjualan hartanah. Maklumat tambahan mengenai produk dan perkhidmatan Syarikat boleh didapati di https://syla-tech.jp/en.

Amaran Mengenai Kenyataan Prospektif
Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan prospektif” dalam erti kata Private Securities Litigation Reform Act dan undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “mengantisipasi,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “mencari,” “menganggarkan” dan ungkapan atau variasi perkataan tersebut bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan prospektif. Sebagai contoh, Syarikat menggunakan kenyataan prospektif apabila membincangkan jangkaan hasil kasar dan penutupan tawaran. Kenyataan prospektif bukan fakta sejarah, dan adalah berdasarkan jangkaan, kepercayaan dan unjuran pengurusan, yang kebanyakannya, oleh sifatnya, tidak menentu. Jangkaan, kepercayaan dan unjuran sedemikian dinyatakan dengan niat baik. Walau bagaimanapun, tidak dapat dijamin bahawa jangkaan, kepercayaan dan unjuran pengurusan akan dicapai, dan keputusan sebenar mungkin berbeza dengan apa yang dinyatakan atau ditunjukkan oleh kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan prestasi atau keputusan sebenar berbeza dengan apa yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif. Untuk penerangan yang lebih terperinci mengenai risiko dan ketidakpastian yang memberi kesan kepada Syarikat, rujukan dibuat kepada laporan Syarikat yang difailkan dari semasa ke semasa dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, risiko yang terperinci dalam laporan tahunan Syarikat pada Borang 20-F, yang difailkan dengan SEC pada 18 April 2023. Kenyataan prospektif hanya dibuat pada tarikh kenyataan tersebut dibuat. Syarikat tidak mengambil tanggungjawab untuk mengemas kini kenyataan prospektif untuk mencerminkan keputusan, peristiwa seterusnya atau keadaan seterusnya, perubahan dalam andaian atau perubahan dalam faktor lain yang memberi kesan kepada maklumat prospektif kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang sekuriti yang terpakai. Jika Syarikat mengemas kini satu atau lebih kenyataan prospektif, tiada inferens yang harus dibuat bahawa Syarikat akan membuat pengemaskinian selanjutnya berkenaan dengan itu atau berkenaan dengan kenyataan prospektif lain. Rujukan dan pautan ke laman web telah diberikan sebagai kemudahan, dan maklumat yang terkandung pada laman web sedemikian tidak dimasukkan melalui rujukan ke dalam siaran akhbar ini.

Maklumat Perhubungan
Gateway Group, Inc.
John Yi dan Thomas Thayer
SYLA@gateway-grp.com
Tel +1 (949) 574-3860