Solowin Holdings Umumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Perdana

Hong Kong, 6 Sept. 2023 – Solowin Holdings (Syarikat), salah satu daripada beberapa syarikat broker saham serba boleh yang berpusat di Hong Kong dan memberi tumpuan kepada pelabur Cina, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam awal (Tawaran) sebanyak 2,000,000 saham biasa pada harga tawaran awam AS$4.00 setiap saham biasa. Saham biasa dijangka akan mula didagangkan di Pasaran Modal Nasdaq pada 7 September 2023 di bawah simbol “SWIN”.

Syarikat menjangkakan akan menerima jumlah hasil kasar sebanyak AS$8.0 juta daripada Tawaran ini, sebelum ditolak diskaun penjamin dan perbelanjaan berkaitan lain. Di samping itu, Syarikat telah memberikan penjamin hak selama 45 hari untuk membeli sehingga 300,000 saham biasa tambahan pada harga tawaran awam, ditolak diskaun penjamin. Tawaran dijangka akan ditutup pada 8 September 2023, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

EF Hutton, divisyen Benchmark Investments, LLC (“EF Hutton”), bertindak sebagai pengurus buku tunggal untuk Tawaran. Bevilacqua PLLC bertindak sebagai peguam kepada Syarikat, dan Winston & Strawn LLP bertindak sebagai peguam kepada EF Hutton berhubung dengan Tawaran.

Hasil daripada Tawaran akan digunakan untuk (i) membiayai pengembangan perniagaan, termasuk meningkatkan aplikasi Solomon Pro; (ii) memperkukuh perniagaan khidmat nasihat pelaburan dengan merekrut kakitangan profesional berpengalaman tambahan; (iii) membiayai peningkatan keperluan modal HKSFC setara dengan peningkatan asas pelanggan dan peningkatan aset pelanggan, untuk membangunkan perniagaan pembiayaan margin; (iv) membiayai promosi jenama serta pengambilan kakitangan jualan dan pemasaran tambahan; dan (v) melaksanakan pelan insentif pekerja dan sebaliknya memperbaiki faedah pekerja.

Pernyataan pendaftaran Borang F-1 berkaitan dengan Tawaran, seperti yang dipinda, telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) (Nombor Fail: 333-271525) dan telah dinyatakan berkuat kuasa oleh SEC pada 6 September 2023. Tawaran hanya dibuat melalui prospektus, yang merupakan sebahagian daripada pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Tawaran, apabila tersedia, boleh diperolehi daripada EF Hutton, Untuk Perhatian: Jabatan Sindiket, 590 Madison Avenue, Tingkat 39, New York, NY 10022, atau melalui e-mel di syndicate@efhuttongroup.com atau melalui telefon di (212) 404-7002. Di samping itu, salinan prospektus berkaitan dengan Tawaran juga boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Sebelum anda melabur, anda perlu membaca prospektus dan dokumen-dokumen lain yang difailkan atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap mengenai Syarikat dan Tawaran. Kenyataan akhbar ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli sekuriti Syarikat mana-mana, mahupun sekuriti tersebut ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran atau pengecualian pendaftaran yang berkenaan, mahupun tidak akan ada tawaran, ajakan atau jualan sekuriti Syarikat mana-mana di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai Solowin Holdings

Solowin Holdings adalah salah satu daripada beberapa syarikat broker saham serba boleh yang berpusat di Hong Kong dan memberi tumpuan kepada pelabur Cina, menawarkan spektrum produk dan perkhidmatan yang luas melalui platform elektronik satu henti yang canggih dan selamat. Dilesenkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran Hadapan Hong Kong untuk Jenis 1/4/6/9, Syarikat menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk perkhidmatan berkaitan sekuriti, khidmat nasihat pelaburan, perundingan korporat, dan pengurusan aset. Platform elektronik satu henti yang selamat Syarikat membolehkan akses pelabur kepada lebih daripada 10,000 sekuriti tersenarai dan produk derivatif mereka di seluruh bursa utama termasuk Bursa Saham Hong Kong (HKSE), Bursa Saham New York (NYSE), Nasdaq, Bursa Saham Shanghai, dan Bursa Saham Shenzhen. Dengan keupayaan kewangan dan teknikal yang kukuh, Syarikat telah menyediakan perkhidmatan broker kepada pelabur Cina global dan pelabur institusi di Hong Kong, dan telah diiktiraf serta dihargai oleh pengguna dan profesional industri. Untuk maklumat lanjut, layari laman web Syarikat di http://ir.solomonwin.com.hk.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan prospektif, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, cadangan Tawaran Syarikat. Kenyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta berasaskan jangkaan semasa Syarikat mengenai peristiwa masa hadapan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan, termasuk jangkaan bahawa Tawaran akan berjaya disempurnakan. Pelabur boleh mengenal pasti kenyataan prospektif ini melalui perkataan atau ungkapan seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “anggar,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “berkemungkinan,” “terus,” atau ungkapan lain yang serupa. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemaskini atau mengubah sebarang kenyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan seterusnya yang berlaku selepas tarikh kenyataan ini, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Kenyataan ini tertakluk kepada ketidaktentuan dan risiko termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ketidaktentuan berkaitan keadaan pasaran dan penyelesaian cadangan Tawaran mengikut terma yang dijangkakan atau langsung tidak, dan faktor-faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian “Faktor Risiko” pernyataan pendaftaran yang difailkan dengan SEC. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin anda bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul, dan Syarikat ingatkan pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan hasil yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depan Syarikat dalam pernyataan pendaftaran Syarikat dan penyataan lain dengan SEC. Faktor-faktor tambahan dibincangkan dalam penyataan Syarikat dengan SEC, yang boleh disemak di www.sec.gov.

Untuk pertanyaan pelabur dan media sila hubungi:

Solowin HoldingsJabatan Perhubungan PelaburE-mel: ir@solomonwin.com.hk

Ascent Investor Relations LLCTina XiaoTelefon: +1 917-609-0333E-mel: tina.xiao@ascent-ir.com