PRIMECH HOLDINGS LTD. mengumumkan harga AS$12.2 juta untuk penawaran umum perdana

Singapura, 9 Okt. 2023 – Primech Holdings Ltd.. (the “Company” or “PRIMECH”), sebuah penyedia perkhidmatan kemudahan berasaskan teknologi yang mapan dalam sektor awam dan swasta yang beroperasi terutamanya di Singapura, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam permulaannya (the “Offering”) sebanyak 3,050,000 saham biasa pada harga tawaran awam AS$4.00 setiap saham biasa. Saham biasa telah diluluskan untuk disenaraikan di Nasdaq Capital Market dan dijangka mula diperdagangkan pada 10 Oktober 2023 di bawah simbol tik “PMEC”.

Syarikat menjangkakan akan menerima jumlah hasil kasar AS$12.2 juta daripada Penawaran, sebelum ditolak diskaun pengunderaitan dan perbelanjaan berkaitan lain. Di samping itu, Syarikat telah memberikan pengunderait hak selama 45 hari untuk membeli sehingga 457,500 saham biasa tambahan pada harga penawaran awam, ditolak diskaun pengunderaitan. Penawaran dijangka ditutup pada atau sekitar 12 Oktober 2023, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Hasil daripada Penawaran akan digunakan untuk memperluaskan julat perkhidmatan dan operasi Syarikat, penyelidikan dan pembangunan produk serta teknologi serta strategi dan pelaksanaan harta intelek, aktiviti pemasaran dan promosi, menaik taraf kenderaan dan mesin termasuk untuk keserasian cas kenderaan elektrik (“EV”), potensi pelaburan minoriti dalam perniagaan penukaran EV dan modal kerja serta tujuan korporat am.

Spartan Capital Securities, LLC bertindak sebagai pengurus buku tunggal tawaran. Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai peguam AS kepada Syarikat, dan ArentFox Schiff LLP bertindak sebagai peguam AS kepada Spartan Capital Securities, LLC berhubung dengan Penawaran.

Pernyataan pendaftaran Borang F-1 berkaitan dengan Penawaran telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) (Nombor Fail: 333-264036) dan telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 29 September 2023. Penawaran hanya dibuat melalui prospektus, membentuk sebahagian daripada pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Penawaran, apabila tersedia, boleh diperolehi daripada Spartan Capital Securities, LLC, 45 Broadway, New York, NY 10006, atau melalui telefon di (877) 772-7818. Di samping itu, salinan prospektus berkaitan dengan Penawaran boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Sebelum anda melabur, anda perlu membaca prospektus dan dokumen lain yang difailkan atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Syarikat dan Penawaran. Siaran akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli mana-mana sekuriti Syarikat, mahupun terdapat sebarang tawaran, ajakan atau jualan mana-mana sekuriti Syarikat di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa berkenaan.

Mengenai PRIMECH HOLDINGS LTD.

Beribu pejabat di Singapura, Primech Holdings Ltd. merupakan penyedia perkhidmatan kemudahan berasaskan teknologi yang mapan dalam sektor awam dan swasta yang beroperasi terutamanya di Singapura. Syarikat mempunyai kedudukan kukuh dalam pasaran perkhidmatan kemudahan Singapura, menawarkan perkhidmatan dalam bidang perkhidmatan kemudahan, perkhidmatan steward, pembersihan pejabat, pembersihan rumah dan bekalan pembersihan.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan prospektif, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Cadangan Penawaran Syarikat. Kenyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta berdasarkan jangkaan semasa Syarikat mengenai peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan, termasuk jangkaan bahawa Penawaran akan berjaya disempurnakan. Para pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) kenyataan ini dengan menggunakan perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “menjangkakan,” “menganggarkan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “berkemungkinan” atau ungkapan serupa lain. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini atau mengubah suai secara awam sebarang kenyataan prospektif untuk mencerminkan kejadian atau keadaan seterusnya, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul, dan Syarikat memberi amaran kepada para pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan hasil yang dijangkakan dan menggalakkan para pelabur untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan masa depan Syarikat dalam pernyataan pendaftaran Syarikat dan penyataan lain dengan SEC.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

PRIMECH HOLDINGS LTD.

Hubungan Pelabur

E-mel: ir@primech.com.sg