PEMBETULAN — VS Media Limited Menawarkan Harga Penawaran Awam Permulaan

HONG KONG, 27 September 2023 – Dalam satu keluaran terdahulu yang dikeluarkan di bawah tajuk yang sama oleh VS Media Holdings Limited (NASDAQ: VSME) (“VS Media,” atau “Syarikat”), terdapat ketidaktepatan mengenai tarikh penting. Sila ambil perhatian bahawa saham Syarikat dijangka mula diperdagangkan di Pasaran Modal Nasdaq pada 28 September 2023 dan bukannya 27 September 2023. Di samping itu, Tawaran dijangka ditutup pada 2 Oktober 2023 dan bukannya 29 September 2023. Keluaran yang betul adalah seperti berikut:

VS Media Holdings Limited hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam permulaannya sebanyak 2,000,000 saham biasa Kelas A pada harga awam AS$5.00 setiap saham untuk jumlah hasil kasar sebanyak AS$10,000,000 kepada Syarikat (Tawaran”), sebelum ditolak diskaun pengunderaitan, komisen, dan perbelanjaan Tawaran lain.

Saham dijangka mula diperdagangkan di Pasaran Modal Nasdaq pada 28 September 2023, di bawah simbol “VSME.” Tawaran dijangka ditutup pada 2 Oktober 2023, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai pengunderait untuk Tawaran.

Pernyataan pendaftaran dalam Borang F-1, seperti yang diubah (No. Fail 333-273914), berkaitan dengan sekuriti ini telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) dan telah dinyatakan berkuat kuasa pada 26 September 2023. Tawaran hanya dibuat melalui prospektus. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Tawaran akan difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman web SEC di www.sec.gov. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Tawaran boleh diperolehi, apabila tersedia, daripada Univest Securities, LLC dengan menghantar e-mel permintaan ke info@univest.us; atau dengan menghubungi +1 212-343-8888; atau melalui permintaan pos biasa kepada Univest Securities, LLC, Untuk Perhatian: Edric Guo, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019.

Siaran akhbar ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti ini, dan tidak boleh ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan, atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.

Mengenai VS Media Holdings Limited

VS Media Holdings Limited adalah sebuah syarikat berpangkalan di Hong Kong yang menguruskan rangkaian global pencipta digital (“Pencipta”) yang mencipta dan menerbitkan kandungan ke platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Pencipta mereka termasuk influencer, KOL—Pemimpin Pendapat Utama, blogger, dan pencipta kandungan lain yang membina pengikut di platform media sosial. Syarikat memberdayakan dan menyokong Pencipta dengan (i) menyediakan kemudahan produksi, latihan, dan pembiayaan untuk menghasilkan kandungan berkualiti; (ii) membantu mereka memperluas pengaruh media sosial dan pengikut dengan membantu pemasaran, perhubungan awam dan analisis audiens; dan (iii) yang paling penting, membolehkan mereka memonetasikan pengaruh mereka dengan bekerja secara berkesan dengan jenama, platform, dan peminat. Ia juga menjembatani jurang antara jenama dan Pencipta melalui membantu jenama mencapai khalayak sasaran mereka secara berkesan dengan (i) menasihati strategi kandungan dan bajet dan mengesyorkan Pencipta tertentu; (ii) berkomunikasi dan menguruskan Pencipta terpilih; (iii) menghasilkan kandungan yang menarik dan relevan dengan Pencipta untuk mempromosikan mesej utama untuk jenama; (iv) menerbitkan kandungan jenama di saluran media sosial Pencipta; (v) memperkuat jangkauan kandungan Pencipta dan jenama melalui perancangan dan pembelian media yang tepat di platform media sosial; (vi) menyediakan pengoptimuman dan perkhidmatan pengekalan melalui analisis data dan pelaporan.

Untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat, sila layari https://www.vs-media.com/.

Amaran Mengenai Kenyataan Masa Depan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan masa depan yang tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Kenyataan sedemikian termasuk kenyataan mengenai keupayaan Syarikat untuk mengembangkan perniagaannya dan kenyataan lain yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan yang mungkin disertai dengan perkataan “berhasrat,” “mungkin,” “akan,” “merancang,” “menjangkakan,” “meramalkan,” “menganggarkan,” “bertujuan,” “percaya,” “berharap,” “berpotensi” atau perkataan serupa. Hasil sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang diterangkan dalam kenyataan masa depan ini disebabkan faktor tertentu, termasuk tanpa had, keupayaan Syarikat mencapai operasi yang menguntungkan, penerimaan pelanggan terhadap produk baru, kesan penyebaran Coronavirus (COVID-19) dan langkah masa depan yang diambil oleh pihak berkuasa di negara di mana Syarikat mempunyai rakan rantaian bekalan, permintaan untuk produk Syarikat dan keadaan ekonomi pelanggan Syarikat, kesan produk dan harga saingan, berjaya mengurus dan, keadaan ekonomi am dan faktor risiko lain yang terperinci dalam pengemukaan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Kenyataan masa depan yang terkandung dalam siaran akhbar ini dibuat pada tarikh siaran akhbar ini, dan Syarikat tidak mengambil apa-apa tanggungjawab untuk mengemas kini kenyataan masa depan dalam keluaran ini, kecuali sejajar dengan undang-undang yang berkenaan.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN:

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

VS Media Holdings Limited
ir@vs-media.com

Pengunderait
Univest Securities, LLC
info@univest.us