Nova Vision Acquisition Corp. Mengumumkan Sumbangan Tambahan ke Akaun Amanah untuk Melanjutkan Tempoh untuk Menyempurnakan Gabungan Perniagaan hingga 10 November 2023

Singapura, 10 Okt. 2023 – Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV, “Syarikat”), sebuah syarikat tujuan khas pengambilalihan, mengumumkan hari ini bahawa Nova Pulsar Holdings Limited, penaja tawaran awam awal Syarikat (“Penaja”), telah mendepositkan ke dalam akaun amanah Syarikat (“Akaun Amanah”) sejumlah AS$69,763.37 (mewakili kira-kira AS$0.045 bagi setiap saham biasa yang dikeluarkan pada tawaran awam awal Syarikat yang tidak ditebus), untuk melanjutkan tempoh masa yang ada bagi Syarikat untuk melengkapkan gabungan perniagaan untuk tempoh satu (1) bulan tambahan, dari 10 Oktober 2023 hingga 10 November 2023. Syarikat telah mengeluarkan nota janji hutang kepada Penaja dengan jumlah pokok yang bersamaan dengan jumlah yang didepositkan. Nota janji hutang tidak membawa sebarang faedah dan boleh ditukar kepada unit Syarikat (dengan setiap unit terdiri daripada satu saham biasa, satu waran untuk membeli setengah daripada satu saham biasa, dan satu hak untuk menerima satu per sepuluh daripada satu saham biasa setelah penyempurnaan gabungan perniagaan awal Syarikat) pada harga AS$10.00 per unit pada penutupan gabungan perniagaan oleh Syarikat. Tujuan lanjutan ini adalah untuk memberi masa kepada Syarikat untuk melengkapkan gabungan perniagaan.

Mengenai Nova Vision Acquisition Corp.

Nova Vision Acquisition Corp. adalah syarikat tujuan khas yang ditubuhkan untuk tujuan melaksanakan penggabungan, pertukaran saham, perolehan aset, pembelian saham, penyusunan semula atau gabungan perniagaan yang serupa dengan satu atau lebih perniagaan. Nova Vision Acquisition Corp. menjangkakan syarikat sasaran yang memberi tumpuan kepada industri fintech, proptech, consumertech, dan pengurusan rantaian bekalan atau syarikat teknologi yang berkhidmat kepada sektor-sektor ini atau lain-lain.

Kenyataan Masa Depan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan masa depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan masa depan adalah kenyataan yang bukan fakta sejarah. Kenyataan masa depan sedemikian, termasuk penyempurnaan jayanya tawaran awam awal Syarikat, tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian, yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada kenyataan masa depan. Syarikat dengan jelas menafikan sebarang kewajipan atau komitmen untuk mengeluarkan sebarang kemas kini atau semakan terhadap sebarang kenyataan masa depan yang terkandung di sini untuk mencerminkan sebarang perubahan dalam jangkaan Syarikat berkenaan dengannya atau sebarang perubahan dalam peristiwa, keadaan atau keadaan yang mana kenyataan berdasarkan.

Hubungi:
Nova Vision Acquisition Corp.
Hubungan Pelabur
info@novavisionacquisition.com