Nature Wood Group Limited Mengumumkan Pelaksanaan Sebahagian Pilihan Penjualan Terlebih Daripada Penjamin

MACAU, 16 Oktober 2023 — Nature Wood Group Limited (“Syarikat” atau “Nature Wood”) (Nasdaq: NWGL), sebuah syarikat pengurusan hutan bersepadu pada peringkat global yang memberi tumpuan kepada operasi perniagaan FSC, hari ini mengumumkan bahawa Prime Number Capital LLC, sebagai pengendali penawaran awam awal (“IPO”) Syarikat, telah sebahagiannya melaksanakan pilihan pengalokasian berlebihan untuk membeli 85,868 ADS tambahan pada harga IPO AS$9 setiap ADS. Akibatnya, Syarikat telah menaikkan hasil kasar sebanyak $772,812, selain daripada hasil IPO kasar yang diumumkan sebelumnya sekitar $6,750,000, sebelum potongan pengendali dan perbelanjaan penawaran.

Prime Number Capital LLC bertindak sebagai pengendali IPO. Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai peguam Syarikat, dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai peguam pengendali.

Satu penyata pendaftaran berkaitan Form F-1 (Fail No. 333-271425) dengan IPO telah difailkan dengan, dan diisytiharkan berkuat kuasa pada 11 September 2023, waktu Timur Amerika Syarikat oleh, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC). Kenyataan akhbar ini tidak menyediakan tawaran jualan atau rayuan tawaran untuk membeli sekuriti yang dinyatakan di sini, dan tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa undang-undang di mana tawaran, rayuan, atau jualan sedemikian akan menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

IPO hanya dilaksanakan melalui prospektus membentuk sebahagian daripada penyata pendaftaran berkuat kuasa. Salinan prospektus berkaitan dengan IPO boleh diperolehi dengan menghubungi: Prime Number Capital LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, 10105, atau melalui e-mel di info@pncps.com. Selain itu, salinan prospektus berkaitan dengan IPO boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Tentang Nature Wood Group Limited

Nature Wood Group Limited ialah sebuah syarikat pengurusan hutan bersepadu pada peringkat global yang memberi tumpuan kepada operasi perniagaan FSC, industri kayu dan produk kayu. Operasi Syarikat merangkumi pengurusan hutan hulu dan penuaian, serta pemprosesan dan pengedaran kayu hilir. Nature Wood menawarkan pelbagai jenis produk termasuklah kayu balak, papan lantai, papan lantai, kayu gergaji, arang daur semula, arang sintetik, arang buatan mesin dan minyak pati, terutamanya melalui rangkaian jualannya di Eropah, Asia Selatan, Amerika Selatan, Amerika Utara dan China. Untuk maklumat lanjut, sila lawati: www.nature-wood.com.

Kenyataan Selamat

Kenyataan ini mengandungi pernyataan “prospektif” mengikut maksud “perlindungan selamat” di bawah Akta Pindaan Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Pernyataan prospektif ini boleh dikenal pasti melalui istilah seperti “akan”, “menjangka”, “mengira”, “bertujuan”, “berhasrat”, “merancang”, “percaya”, “menganggarkan”, “mungkin”, dan ungkapan serupa. Pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan, rancangan dan jangkaan Syarikat, adalah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif membabitkan risiko dan ketidakpastian dalaman. Maklumat lanjut mengenai risiko dan ketidakpastian ini termasuk dalam penyata yang difailkan Syarikat dengan SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam kenyataan akhbar ini adalah pada tarikh kenyataan akhbar ini, dan Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemaskini mana-mana pernyataan prospektif, kecuali diperlukan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa.

Untuk pertanyaan dan permintaan media, sila hubungi:

Janice Wang, Managing Partner
WFS Investor Relations Inc.
Telefon: +86 13811768599 +1 628 283 9214
E-mel: services@wealthfsllc.com