Missfresh Limited Mengesahkan Keputusan Mesyuarat Agung Tahunan

BEIJING, 15 September 2023 – Missfresh Limited (“Missfresh” atau “Syarikat”) (NASDAQ: MF) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa dalam mesyuarat agung tahunan para pemegang saham yang diadakan secara maya hari ini, para pemegang saham Syarikat telah meluluskan keempat-empat resolusi yang dicadangkan seperti yang dinyatakan dalam notis mesyuarat agung tahunan (“Notis Mesyuarat”), iaitu resolusi biasa untuk meningkatkan modal saham dibenarkan Syarikat, resolusi khas untuk meminda memorandum dan artikel persatuan Syarikat bagi mencerminkan peningkatan dalam modal saham dan perubahan lain, resolusi biasa untuk meluluskan transaksi yang dibayangkan di bawah perjanjian pemindahan saham tertentu yang dimasuki oleh dan antara Syarikat dan pihak tertentu lain seperti yang diumumkan oleh Syarikat pada 7 Ogos 2023, dan resolusi biasa untuk memberi kuasa kepada pengarah, pegawai dan ejen Syarikat untuk melaksanakan yang tersebut di atas. Notis mesyuarat telah dikemukakan pada 18 Ogos 2023 kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat di bawah sampulan Borang 6-K dan disebarkan kepada para pemegang saham dan pemegang saham depositari Amerika Syarikat sebelum mesyuarat dengan segera.

Penyataan Selamat

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang bersifat pandangan ke hadapan. Kenyataan ini dibuat di bawah peruntukan “selamat” Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Anda boleh mengenal pasti kenyataan pandangan ke hadapan ini melalui terminologi seperti “akan,” “menjangkakan,” “percaya,” “menjangka,” “bermaksud,” “menganggarkan” dan kenyataan yang serupa. Kenyataan pandangan ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta berdasarkan jangkaan semasa, andaian, anggaran dan unjuran mengenai Syarikat dan industri. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh di sini, dan Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini sebarang kenyataan pandangan ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku selepas ini, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan pandangan ke hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaannya akan menjadi kenyataan, dan para pelabur dinasihatkan bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dijangkakan.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Di China:
Missfresh Limited
Hubungan Pelabur
Tel: +86 (10) 5954-4422
E-mel: ir@missfresh.cn

The Piacente Group, Inc.
Jenny Cai
Tel: +86 (10) 6508-0677
E-mel: missfresh@tpg-ir.com

Di Amerika Syarikat:
The Piacente Group, Inc.
Brandi Piacente
Tel: +1-212-481-2050
E-mel: missfresh@tpg-ir.com