Magic Empire Global Limited Umumkan Dividen Interim Khas AS$0.01 setiap Saham Biasa

Hong Kong, 3 Okt. 2023 – Magic Empire Global Limited (NASDAQ: MEGL) (“MEGL”, atau “Syarikat”) telah mengisytiharkan dividen interim khas USD0.01 bagi setiap saham biasa. Pembayaran adalah cara Syarikat memberi ganjaran kepada para pemegang sahamnya atas sokongan mereka selama ini.

Dividen akan dibayar pada 22 November 2023 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada penutupan perniagaan pada 16 Oktober 2023. Tarikh ex-dividen adalah 13 Oktober 2023.

“Keputusan Kumpulan untuk mengagihkan dividen interim khas kepada para pemegang sahamnya mencerminkan komitmen Kumpulan untuk mewujudkan nilai bagi para pemegang sahamnya dan keyakinannya terhadap kesihatan kewangannya. Kami akan mengkaji semula dasar dividen kami secara berkala untuk mengimbangi pulangan kepada para pemegang saham kami dan keperluan pendanaan Kumpulan bagi pembangunan perniagaan pada masa depan.” kata Johnson Chen, Ketua Pegawai Eksekutif MEGL.

Mengenai Magic Empire Global Limited

Magic Empire Global Limited ialah penyedia perkhidmatan kewangan di Hong Kong yang terutamanya terlibat dalam penyediaan perkhidmatan penasihat korporat kewangan dan perkhidmatan penjaminan. Tawaran perkhidmatannya terutamanya terdiri daripada (i) perkhidmatan penajaan IPO; (ii) perkhidmatan penasihat kewangan dan penasihat kewangan bebas; (iii) perkhidmatan penasihat pematuhan; dan (iv) perkhidmatan penjaminan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat di http://www.meglmagic.com.

Penyata Selamat

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan adalah berdasarkan jangkaan semasa Syarikat mengenai peristiwa yang mungkin menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan. Para pelabur boleh mengenal pasti kenyataan pandangan ke hadapan ini melalui perkataan atau ungkapan seperti “mungkin,” “akan,” “menjangkakan,” “menganggarkan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “berkemungkinan,” “terus” atau ungkapan lain yang serupa. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula sebarang kenyataan pandangan ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan ini, kecuali diperlukan oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan pandangan ke hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul, dan Syarikat ingin memaklumkan para pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan jangkaan dan menggalakkan para pelabur untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depan Syarikat dalam penyata pendaftaran Syarikat dan penyataan lain dengan SEC, yang boleh didapati untuk semakan di www.sec.gov.

Hong Kong:

Magic Empire Global Limited
Cik Vivien Tai
Tel: +852 3577 8770
E-mel: meglir@giraffecap.com