LIZHI INC. Mematuhi Syarat Harga Bidaan Minimum Nasdaq

GUANGZHOU, China, 5 Okt. 2023 – LIZHI INC. (“LIZHI” atau “Syarikat”) (NASDAQ: LIZI), platform hiburan dan sosial berasaskan audio, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menerima surat pemberitahuan pematuhan (”Pemberitahuan Pematuhan”) daripada Jabatan Kelayakan Penyenaraian Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”), bertarikh 4 Oktober 2023, memaklumkan Syarikat bahawa ia telah mematuhi semula keperluan harga bidaan minimum AS$1.00 setiap saham yang ditetapkan di bawah Peraturan Penyenaraian Nasdaq 5550(a)(2) (“Keperluan Harga Bidaan Minimum Pasaran Modal Nasdaq”).

Seperti yang diumumkan pada 12 Oktober 2022, LIZHI dimaklumkan oleh Nasdaq bahawa Syarikat tidak mematuhi Keperluan Harga Bidaan Minimum, memandangkan harga bidaan penutupan depositori Amerika Syarikat (“ADS”) Syarikat adalah kurang daripada AS$1.00 setiap saham selama 30 hari perniagaan berturut-turut. Seperti yang diumumkan pada 29 Mac 2023, Nasdaq meluluskan permintaan Syarikat untuk memindahkan penyenaraian ADSnya daripada Pasaran Global Nasdaq ke Pasaran Modal Nasdaq, yang menyebabkan Syarikat layak untuk tempoh tambahan untuk mematuhi semula Keperluan Harga Bidaan Minimum Pasaran Modal Nasdaq untuk penyenaraian berterusan. Untuk mematuhi semula Keperluan Harga Bidaan Minimum, harga bidaan penutupan ADS Syarikat perlu sekurang-kurangnya $1.00 untuk minimum 10 hari perniagaan berturut-turut.

Sebagai sebahagian daripada usaha untuk mematuhi semula Keperluan Harga Bidaan Minimum, Syarikat mengubah nisbah ADSnya yang mewakili saham biasa Kelas A daripada satu (1) ADS mewakili dua puluh (20) saham biasa Kelas A kepada satu (1) ADS mewakili dua ratus (200) saham biasa Kelas A. Perubahan ini berkuat kuasa pada 20 September 2023.

Pada 4 Oktober 2023, Nasdaq mengesahkan dalam Pemberitahuan Pematuhan bahawa harga bidaan penutupan ADS Syarikat telah mencapai $1.00 setiap saham atau lebih untuk sepuluh hari perniagaan berturut-turut dari 20 September 2023 hingga 3 Oktober 2023. Oleh itu, Syarikat telah mematuhi semula Keperluan Harga Bidaan Minimum Pasaran Modal Nasdaq, dan perkara ini kini ditutup.

Mengenai LIZHI INC.

LIZHI INC. telah mewujudkan ekosistem sosial audio yang komprehensif dengan kehadiran global. Syarikat bertujuan untuk memenuhi minat pengguna dalam hiburan audio dan rangkaian sosial melalui portfolio produknya. LIZHI INC. membayangkan ekosistem audio di mana semua orang boleh disambungkan dan berinteraksi melalui suara. LIZHI INC. telah disenaraikan di Nasdaq sejak Januari 2020.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://ir.lizhi.fm.

Penyataan Selamat

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan pandangan ke hadapan. Pernyataan ini dibuat di bawah peruntukan “selamat pelabuhan” Akta Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Syarikat, adalah pernyataan pandangan ke hadapan. Pernyataan pandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian intrinsik, dan beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang terkandung dalam sebarang pernyataan pandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: matlamat dan strategi LIZHI; pembangunan perniagaan, keputusan operasi dan keadaan kewangan masa depan LIZHI; pertumbuhan pasaran audio dalam talian yang dijangka; jangkaan mengenai kadar untuk mendapatkan pengguna aktif, terutamanya pengguna membayar; keupayaan LIZHI untuk menjana pendapatan daripada pengguna; turun naik dalam keadaan ekonomi dan perniagaan am di China dan pasaran luar negara; kesan COVID-19 kepada operasi perniagaan LIZHI dan ekonomi di China dan tempat lain secara umum; sebarang perubahan buruk dalam undang-undang, peraturan, peraturan, dasar atau garis panduan yang terpakai kepada LIZHI; dan andaian yang mendasari atau berkaitan dengan mana-mana daripada yang tersebut di atas. Dalam beberapa kes, pernyataan pandangan ke hadapan boleh dikenal pasti melalui perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “anggarkan,” “hasrat,” “rancangan,” “percaya,” “berpotensi,” “terus,” “mungkin” atau ungkapan lain yang serupa. Maklumat lanjut mengenai risiko, ketidakpastian atau faktor-faktor ini dimasukkan dalam penyerahan Syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah pada tarikh siaran akhbar ini, dan Syarikat tidak mengambil apa-apa kewajipan untuk mengemas kini maklumat tersebut, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Di China:

LIZHI INC.
Jabatan IR
Tel: +86 (20) 8381-8791
E-mel: ir@lizhi.fm

Kumpulan Piacente, Inc.
Jenny Cai
Tel: +86 (10) 6508-0677
E-mel: Lizhi@tpg-ir.com

Di Amerika Syarikat:

Kumpulan Piacente, Inc. Brandi Piacente
Tel: +1-212-481-2050
E-mel: Lizhi@tpg-ir.com