Kemaskini Mengenai Kenyataan Pfizer Berkaitan Penghapusan Nilai COMIRNATY

MAINZ, Germany, October 16, 2023 — Pada Oktober 13, 2023, Pfizer Inc. (NYSE: PFE, “Pfizer”), sebuah rakan kerjasama BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” atau “Syarikat”), mengumumkan caj bukan tunai untuk penulisan semula stok dan caj lain yang berkaitan dengan COMIRNATY sebanyak $0.9 bilion. Syarikat telah dimaklumkan oleh Pfizer bahawa kebanyakan penulisan semula berkaitan dengan bahan mentah, terutamanya lipid formulasi, dibeli semasa wabak, serta dos vaksin COVID-19 yang diadaptasi kepada varian lain, bukan XBB.1.5. Menurut Pfizer, penulisan semula tidak menangani dos vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang diadaptasi kepada varian XBB.1.5, yang telah diluluskan dan dipasarkan di wilayah kunci.

BioNTech sedang menilai kesan potensi penulisan semula stok dan caj lain Pfizer yang berkaitan dengan COMIRNATY terhadap keputusan kewangan Syarikat. Jangkaan semasa BioNTech ialah Syarikat mungkin mengakui kesan penulisan semula stok dan caj lain Pfizer yang berkaitan dengan COMIRNATY dalam suku ketiga 2023 sehingga €0.9 bilion, yang mewakili separuh perkongsian keuntungan kasar BioNTech dengan Pfizer. Penulisan semula sedemikian akan mengurangkan pendapatan yang akan dilaporkan oleh Syarikat untuk 2023. BioNTech menjangka akan mengeluarkan laporan kewangannya untuk suku ketiga 2023 pada 6 November 2023.

Tentang BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ialah syarikat imunoterapi generasi seterusnya yang memperkenalkan terapi baru untuk kanser dan penyakit serius lain. Syarikat memanfaatkan pelbagai platform penemuan komputasi dan ubat terapeutik untuk pembangunan cepat biofarmaka baharu. Portfolio produk onkologi luasnya termasuk terapi mRNA peribadi dan bukan peribadi, sel T CAR inovatif, terapi protein termasuk modulator imun checkpoint bersifat bispesifik, antibodi kanser sasaran dan terapi ADC, serta molekul kecil. Berdasarkan kepakaran mendalamnya dalam pembangunan vaksin mRNA dan keupayaan pengilangan dalaman, BioNTech dan rakan kerjasamanya sedang membangunkan pelbagai calon vaksin mRNA untuk pelbagai penyakit berjangkit bersama portfolio onkologi luasnya. BioNTech telah menubuhkan set hubungan meluas dengan rakan kerjasama farmaseutikal global termasuk DualityBio, Fosun Pharma, Genentech, ahli kumpulan Roche, Genevant, Genmab, OncoC4, Regeneron, Sanofi, dan Pfizer.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.BioNTech.com

Kenyataan Prospektif
Kenyataan media ini mengandungi kenyataan prospektif dalam maksud Private Securities Litigation Reform Act 1995, seperti, tetapi tidak terhad terhadap, kenyataan mengenai: pendapatan dan keuntungan bersih BioNTech yang berkaitan dengan jualan vaksin COVID-19 BioNTech, dirujuk sebagai COMIRNATY di mana diluluskan untuk penggunaan di bawah pemasaran bermakna penuh atau bersyarat, di wilayah yang dikawal oleh rakan kerja BioNTech, terutamanya untuk angka-angka yang berasal dari anggaran awal yang diberikan oleh rakan BioNTech; kesan dan masa kesan penulisan semula dan caj lain Pfizer berkaitan COMIRNATY terhadap keputusan kewangan BioNTech; kadar dan tahap penerimaan pasaran vaksin COVID-19 BioNTech dan, jika diluluskan, ubat ujian BioNTech; jangkaan mengenai perubahan permintaan vaksin COVID-19, termasuk perubahan dalam persekitaran tempahan dan syor kawal selia yang dijangka untuk menyesuaikan vaksin dengan varian baharu atau subgaris; dan anggaran BioNTech mengenai pendapatan komersial dan lain-lain, kos jualan, perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan, perbelanjaan jualan dan pemasaran, perbelanjaan pentadbiran am, belanjawan modal, cukai pendapatan, keuntungan bersih, tunai, tunai setara tunai dan pelaburan keselamatan, saham dalam edaran dan aliran tunai keluar dan pertimbangan saham.

Anda perlu mengkaji risiko dan ketidakpastian yang dinyatakan di bawah tajuk “Faktor Risiko” dalam Laporan Form 6-K BioNTech untuk tempoh berakhir 30 Jun 2023 dan dalam penyemakan SEC seterusnya yang dibuat oleh BioNTech, yang boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov. Kecuali diperlukan oleh undang-undang, BioNTech menafikan niat atau tanggungjawab untuk mengemaskini atau menyemak semula kenyataan prospektif yang terkandung dalam kenyataan media ini sekiranya terdapat maklumat baharu, perkembangan masa depan atau lain-lain. Kenyataan prospektif ini berdasarkan jangkaan semasa BioNTech dan hanya berlaku pada tarikh ini.

Hubungan Pelabur

Hubungan Media