Grindrod Shipping Holdings Ltd. Mengumumkan Penjualan Kapal

SINGAPURA, 24 Oktober 2023 — Grindrod Shipping Holdings Ltd. (NASDAQ: GRIN) (JSE: GSH) (“Grindrod Shipping” atau “Syarikat”), pembekal perkhidmatan pengangkutan maritim global yang terutamanya bergerak dalam sektor kapal kargo kering, mengumumkan penyelesaian transaksi-transaksi berikut.

Pada 25 Mei 2023, kami telah menggunakan pilihan pembelian ke atas kapal kargo pukal pertengahan 2016 yang disewa, IVS Hayakita. Pada 24 Ogos 2023, kami telah memasuki perjanjian jualan secara en-bloc untuk menjual kapal kargo ultramaks 2014, IVS Bosch Hoek dan kapal kargo ultramaks 2016, IVS Hayakita, dengan harga AS$46.5 juta (sebelum kos). Kapal-kapal tersebut telah diserahkan kepada pemilik baru pada 19 September dan 25 September 2023 masing-masing dan lebih kurang AS$10.0 juta hutang telah dilunaskan dalam Kredit Berjangka Senior Syarikat sebanyak AS$114.1 juta.

Pada 14 September 2023, kami telah memasuki perjanjian untuk menjual kapal kargo kecil 2013, IVS Merlion, dengan harga AS$11.6 juta (sebelum kos) dengan penyerahan kepada pemilik baru dijangka pada atau sekitar 15 Disember 2023. Kapal ini tidak berhutang. Kami tidak boleh memberi jaminan bahawa penyerahan akan berlaku pada masa itu atau langsung.

Pada 27 September 2023, kami telah memasuki perjanjian untuk menjual kapal kargo kecil 2013, IVS Raffles, dengan harga AS$11.6 juta (sebelum kos) dengan penyerahan kepada pemilik baru dijangka pada atau sekitar 30 November 2023. Kapal ini tidak berhutang. Kami tidak boleh memberi jaminan bahawa penyerahan akan berlaku pada masa itu atau langsung.

Mengenai Grindrod Shipping

Grindrod Shipping terutamanya memiliki dan mengendalikan armada pelbagai kapal kargo kering yang dimiliki dan disewa jangka panjang dan pendek. Perniagaan kapal kargo kering, yang beroperasi di bawah jenama “Island View Shipping” (“IVS”), termasuk armada inti kapal kargo kecil dan kapal kargo pukal/ultramaks kering. Syarikat berpangkalan di Singapura, dengan pejabat di London, Durban, Tokyo dan Rotterdam. Grindrod Shipping disenaraikan di NASDAQ dengan tanda “GRIN” dan di JSE dengan tanda “GSH”.

Kenyataan Masa Depan

Kenyataan berita ini mengandungi kenyataan masa depan mengenai keadaan kewangan, prestasi operasi, aliran tunai, strategi perniagaan, kecekapan operasi, kedudukan saingan, peluang pertumbuhan, rancangan dan objektif pengurusan, dan hal-hal lain Grindrod Shipping. Kenyataan masa depan ini, termasuk di antaranya yang berkaitan dengan prospek perniagaan masa depan, pendapatan dan pendapatan kami, semestinya merupakan anggaran dan melibatkan beberapa risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang disarankan oleh kenyataan masa depan. Oleh itu, kenyataan masa depan ini perlu dipertimbangkan dalam konteks pelbagai faktor penting, termasuk yang dinyatakan di bawah. Perkataan seperti “mungkin”, “dijangka”, “berhasrat”, “merancang”, “percaya”, “menjangka”, dan variasi perkataan dan ungkapan serupa bertujuan mengenal pasti kenyataan masa depan. Kenyataan masa depan ini berdasarkan maklumat yang tersedia kepada, dan jangkaan dan anggapan munasabah oleh Grindrod Shipping pada masa kenyataan ini dibuat. Walaupun Grindrod Shipping percaya bahawa jangkaan yang terkandung dalam kenyataan sedemikian adalah munasabah, tiada jaminan diberikan bahawa jangkaan tersebut akan terbukti tepat. Kenyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang secara signifikan mempengaruhi prestasi kewangan Grindrod Shipping. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau disangka.

Hubungan Syarikat: Hubungan Pelabur/Media:
Edward Buttery
CEO
Grindrod Shipping Holdings Ltd. Grindrod Shipping Holdings Ltd.
1 Temasek Avenue, #10-02 Millenia Tower 1 Temasek Avenue, #10-02 Millenia Tower
Singapura, 039192 Singapura, 039192
Email: ir@grindrodshipping.com Email: ir@grindrodshipping.com