Fat Projects Acquisition Corp. Mengesahkan Dana untuk Mempanjangkan Tempoh untuk Menyelesaikan Gabungan Perniagaan Awal ke 15 November 2023

SINGAPURA, 16 Oktober 2023 — Fat Projects Acquisition Corp (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), khas syarikat pemerolehan, mengumumkan hari ini bahawa pada 13 Oktober 2023, Syarikat telah meletakkan dalam akaun amanahnya jumlah keseluruhan $24,279.65 yang mewakili $0.05 bagi setiap 485,593 saham biasa awam yang terkeluar. Penempatan itu membolehkan Syarikat memanjangkan tempoh masa untuk menyelesaikan penggabungan perniagaan awalnya selama sebulan daripada 15 Oktober 2023 ke 15 November 2023 (“Pemanjangan”). Pemanjangan ini merupakan pemanjangan ketujuh daripada sehingga sembilan pemanjangan selama sebulan yang dibenarkan di bawah dokumen penubuhan Syarikat.

Pemanjangan ini memberikan Syarikat masa tambahan untuk menyelesaikan penggabungan perniagaan awalnya (“Penggabungan Perniagaan”) dengan Avanseus Holdings Pte. Ltd., syarikat swasta terhad Singapura (“Avanseus”). Seperti yang dilaporkan sebelumnya, FATP dan Avanseus telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 26 Ogos 2022, sebagaimana diubah suai oleh Kemudahan Pertama kepada Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 3 Oktober 2022, Kemudahan Kedua kepada Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 14 Februari 2023 dan Kemudahan Ketiga kepada Perjanjian Penggabungan Perniagaan bertarikh 14 Julai 2023 (secara kolektif, “Perjanjian Penggabungan Perniagaan”) yang menyediakan untuk siri transaksi di mana, antara lain, pemegang saham Avanseus akan menukar semua saham Avanseus yang terkeluar dengan terbitan baru FATP Saham Biasa Kelas A (“Pertukaran Saham”), tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Penggabungan Perniagaan, dengan Avanseus menjadi anak syarikat sepenuhnya FATP (Pertukaran Saham dan transaksi-transaksi lain yang dirancang oleh Perjanjian Penggabungan Perniagaan, secara kolektif, “Penggabungan Perniagaan” atau “Transaksi Cadangan”). Berhubung dengan Penggabungan Perniagaan, FATP akan menukar nama syarikatnya kepada “Avanseus Holdings Corporation” (“New Avanseus”).

Maklumat Tambahan dan Di Mana Untuk Mencari

Kenyataan akhbar ini tidak mengandungi semua maklumat yang perlu dipertimbangkan berkaitan Penggabungan Perniagaan dan tidak bertujuan untuk membentuk asas sebarang keputusan pelaburan atau keputusan lain berkaitan Penggabungan Perniagaan. FATP telah memfailkan Pindaan No. 4 kepada Pernyataan Pendaftaran Bentuk S-4 (nombor fail Suruhanjaya 333-267741) dengan SEC pada 11 Mei 2023 (“Pernyataan Pendaftaran”) yang merangkumi proksi FATP dan prospektus FATP.

Pelabur dan pemegang sekuriti FATP dinasihatkan untuk membaca proksi terakhir/prospektus dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang akan difailkan dengan SEC oleh FATP melalui laman web SEC di www.sec.gov. Selain itu, dokumen-dokumen yang difailkan oleh FATP boleh didapati secara percuma daripada laman web FATP di https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ atau melalui permintaan bertulis kepada FATP di Fat Projects Acquisition Corp, 27 Bukit Manis Road, Singapore 099892.

Peserta dalam Sokongan

FATP dan Avanseus serta pengarah dan pegawai masing-masing mungkin dianggap sebagai peserta dalam memproksi pemegang saham FATP berhubung Penggabungan Perniagaan. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif FATP dan pemilikan sekuriti FATP ditetapkan dalam penyataan FATP dengan SEC, termasuk Laporan Tahunan FATP Bentuk 10-K untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan akhbar ini mengandungi beberapa kenyataan prospektif tertentu dalam lingkungan undang-undang persekutuan berhubung Penggabungan Perniagaan antara FATP dan Avanseus, termasuk kenyataan mengenai manfaat Penggabungan Perniagaan, jadual dijangka untuk menyelesaikan Penggabungan Perniagaan, perkhidmatan yang ditawarkan oleh Avanseus dan pasaran di mana ia beroperasi.