Fang Holdings Mengesahkan Keputusan Petisyen Pembubaran Terhadap Syarikat

BEIJING, 24 Oktober 2023 — Fang Holdings Limited (OTC: SFUNY) (“Fang” atau “Syarikat”) mengumumkan bahawa Mahkamah Agung Cayman Islands ( “Mahkamah Cayman”) telah meluluskan Perintah Persetujuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak berkaitan dengan penarikan: (i) petisyen pembubaran yang dikemukakan oleh Evenstar Master Fund SPC (bagi pihak dan bagi nama Evenstar Master Sub-Fund I Segregated Portfolio) dan Evenstar Special Situations Limited (secara kolektif, “Pemohon”) terhadap Syarikat pada 12 November 2020 (seperti yang diubahsuai); (ii) permohonan untuk perlantikan pentadbir sementara ke atas Syarikat yang difailkan oleh Pemohon pada 4 Disember 2020; dan (iii) permohonan untuk penyusunan semula lembaga Syarikat bertarikh 18 Jun 2021.

Oleh itu, seluruh prosiding di bawah Mahkamah Cayman Cause No: FSD 278 of 2020 (DDJ) telah ditamatkan. Pihak-pihak dibebaskan daripada semua jaminan yang diberikan kepada Mahkamah Cayman dalam prosiding-prosiding ini.

Mengenai Fang

Fang mengendalikan portal hartanah Internet terkemuka di China dari segi bilangan paparan halaman dan pengunjung ke laman webnya. Melalui laman webnya, Fang menyediakan terutamanya perkhidmatan pemasaran, senarai, penjanaan peluang dan kewangan untuk sektor hartanah dan perabot rumah dan penambahbaikan yang pesat pertumbuhannya di China. Laman web ramah pengguna menyokong komuniti dan rangkaian pengguna aktif yang mencari maklumat mengenai, dan perkhidmatan bernilai tambah untuk, sektor hartanah dan perabot rumah dan penambahbaikan di China. Fang kini mengekalkan kira-kira 70 pejabat untuk memberi tumpuan kepada keperluan pasaran tempatan dan pangkalan data dan laman web mengandungi kandungan berkaitan hartanah yang meliputi 658 bandar di China. Untuk maklumat lanjut mengenai Fang, sila lawati http://ir.fang.com.

Kenyataan Pandangan Ke Depan

Kenyataan-kenyataan pandangan ke depan dalam kenyataan akhbar ini mengandungi pernyataan-pernyataan berkaitan Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Pertukaran Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Kenyataan-kenyataan pandangan ke depan tersebut dibuat di bawah “perlindungan selamat” Akta Pembaikian Liabiliti Sivil Amerika Syarikat 1995 berkaitan Penipuan Sekuriti Persendirian.

Semua kenyataan selain kenyataan mengenai sejarah fakta dalam pengumuman ini adalah kenyataan pandangan ke depan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kelulusan dan penyelesaian Transaksi yang Dicadangkan atau transaksi alternatif yang lain. Kenyataan pandangan ke depan ini boleh dikenal pasti dengan istilah “akan”, “dijangka”, “dijangka untuk”, “meramalkan”, “bertujuan”, “masa depan”, “berhasrat”, “merancang”, “percaya”, “mungkin”, “menganggarkan”, “boleh” dan ungkapan serupa. Kenyataan pandangan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang tidak dapat dielakkan dan berasaskan jangkaan, anggapan, anggaran dan ramalan semasa mengenai Fang dan industri, dan berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan risiko yang diketahui atau tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor-faktor lain, kesemuanya sukar diramal dan kebanyakannya di luar kawalan Fang, yang mungkin menyebabkan keputusan, prestasi atau pencapaian sebenarnya berbeza secara material daripada yang terkandung dalam kenyataan pandangan ke depan. Maklumat lanjut mengenai risiko, ketidakpastian atau faktor ini termasuk dalam penyataan Fang dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran Amerika Syarikat. Fang tidak menanggung sebarang obligasi untuk mengemaskini sebarang kenyataan pandangan ke depan sebagai akibat maklumat baru, peristiwa masa depan atau lain-lain, kecuali diperlukan di bawah undang-undang. Walaupun Fang percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan pandangan ke depan ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaannya akan menjadi benar, dan pelabur dinasihatkan bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dijangka.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Hubungan Pelabur Fang

E-mel: ir@fang.com