Fang Holdings Maklum Penerimaan Cadangan “Pergi Swasta” yang Tidak Mengikat

BEIJING, 4 Sept. 2023 – Fang Holdings Limited (OTC: SFUNY) (“Fang” atau “Syarikat”), portal Internet hartanah utama di China, hari ini mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya (“Lembaga”) telah menerima surat cadangan awal tidak mengikat (“Surat Cadangan”), bertarikh 4 September 2023, daripada Encik Jiangong Dai (“Encik Dai” atau “Pembeli Cadang”) yang mencadangkan untuk memperoleh semua saham biasa Kelas A (“Saham Kelas A”) dan saham biasa Kelas B (“Saham Kelas B”) (secara kolektif, “Saham”) Syarikat yang tidak dimiliki oleh Pembeli Cadang pada masa ini dalam urus niaga “going-private” pada harga cadangan pembelian AS$0.619 setiap Saham Kelas A atau AS$6.19 setiap ADS dalam tunai.

Menurut Surat Cadangan, harga AS$6.19 setiap ADS mewakili premium kira-kira 210% kepada harga penutupan ADS pada 1 September 2023 dan premium kira-kira 25% kepada harga purata tertimbang penutupan ADS semasa 30 hari perdagangan sebelum tarikh NYSE menggantung perdagangan dalam ADS syarikat.

Menurut Surat Cadangan, Pembeli Cadang bercadang untuk membiayai cadangan pengambilalihan dengan tunai yang ada. Salinan Surat Cadangan dilampirkan di sini sebagai Lampiran A.

Lembaga bercadang untuk membentuk jawatankuasa khas pengarah bebas dan tidak berkepentingan untuk mempertimbangkan transaksi yang dicadangkan dan membuat syor kepada Lembaga. Lembaga menjangkakan bahawa jawatankuasa khas akan melantik penasihat undang-undang dan kewangan bebas untuk membantu dalam kajian cadangan transaksi.

Lembaga ingin memperingatkan pemegang saham Syarikat dan lain-lain yang mempertimbangkan perdagangan sekuriti Syarikat bahawa Lembaga baru sahaja menerima Surat Cadangan dan belum berpeluang untuk mengkaji dan menilai cadangan atau membuat sebarang keputusan berkenaan tindak balas Syarikat terhadap cadangan tersebut. Tidak ada jaminan bahawa sebarang tawaran pasti akan dibuat, sebarang perjanjian akan ditandatangani atau transaksi ini atau mana-mana transaksi lain akan diluluskan atau disempurnakan. Syarikat tidak mengambil sebarang kewajipan untuk memberikan sebarang kemas kini berkenaan transaksi ini atau mana-mana transaksi lain, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

Mengenai Fang

Fang mengendalikan portal Internet hartanah utama di China dari segi bilangan halaman paparan dan pelawat ke laman webnya. Melalui laman webnya, Fang terutamanya menyediakan perkhidmatan pemasaran, penyenaraian, penjanaan lead dan kewangan untuk sektor hartanah dan perabot serta penambahbaikan rumah yang berkembang pesat di China. Laman web mesra pengguna menyokong komuniti dan rangkaian dalam talian yang aktif mencari maklumat dan perkhidmatan nilai tambah untuk sektor hartanah serta perabot dan penambahbaikan rumah di China. Fang kini mengekalkan kira-kira 70 pejabat untuk memberi tumpuan kepada keperluan pasaran tempatan dan laman web serta pangkalan datanya mengandungi kandungan berkaitan hartanah yang meliputi 658 bandar di China. Untuk maklumat lanjut mengenai Fang, sila layari http://ir.fang.com.

Penyata Selamat Pelabuhan

Siaran akhbar ini mengandungi penyata pandangan ke hadapan dalam lingkungan maksud Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Penyata pandangan ke hadapan sedemikian dibuat di bawah peruntukan “selamat pelabuhan” Akta Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Semua penyata selain penyata fakta sejarah dalam pengumuman ini adalah penyata pandangan ke hadapan. Penyata pandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian intrinsik. Kami ingin memperingatkan anda bahawa beberapa faktor penting boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang terkandung dalam sebarang penyata pandangan ke hadapan. Tidak ada jaminan bahawa Syarikat akan membuat sebarang tawaran pasti kepada CIH, bahawa sebarang perjanjian pasti berkaitan cadangan Syarikat akan dimasuki antara Syarikat dan CIH, atau bahawa transaksi berasaskan cadangan Syarikat atau mana-mana transaksi serupa lain akan diluluskan atau disempurnakan.

Lampiran A

4 September 2023

Lembaga Pengarah (”Lembaga”)
Fang Holdings Limited
Menara A, No. 20 Guogongzhuang Middle Street
Daerah Fengtai, Beijing 100070
Republik Rakyat China

Ahli-Ahli Lembaga yang dihormati:

Saya, Jiangong Dai, Pengerusi Syarikat, dengan sukacitanya mengemukakan cadangan awal tidak mengikat ini untuk memperoleh semua saham biasa Kelas A (“Saham Kelas A”) dan saham biasa Kelas B (“Saham Kelas B”, bersama-sama dengan Saham Kelas A, “Saham”) Fang Holdings Limited (“Syarikat”) yang belum dimiliki, termasuk Saham Kelas A yang diwakili oleh American Depositary Shares (“ADS”, setiap saham biasa Kelas A mewakili sepuluh ADS), dalam urus niaga persendirian pada harga pembelian AS$0,619 setiap Saham Kelas A atau AS$6,19 setiap ADS.

Harga pembelian yang dicadangkan mewakili premium kira-kira 210% kepada harga penutupan ADS pada 1 September 2023, hari dagangan terakhir sebelum tarikh di sini dan premium kira-kira 25% kepada harga purata tertimbang penutupan ADS semasa 30 hari dagangan terakhir sebelum tarikh NYSE menggantung perdagangan dalam ADS syarikat.

Saya bersetuju bahawa lembaga pengarah Syarikat perlu melantik jawatankuasa khas pengarah bebas dan tidak berkepentingan untuk mempertimbangkan cadangan transaksi saya dan membuat syor kepada Lembaga. Saya seterusnya bersetuju bahawa jawatankuasa khas akan melantik penasihat undang-undang dan kewangan bebasnya sendiri untuk membantu dalam kajian cadangan transaksi kami. Saya tidak akan meneruskan transaksi melainkan ia diluluskan oleh jawatankuasa khas tersebut.

Pada masa ini saya berhasrat agar selepas penyelesaian cadangan transaksi, perniagaan Syarikat akan terus dijalankan dengan cara yang secara amnya konsisten dengan operasi semasanya.

Memandangkan pengetahuan saya tentang Syarikat, saya berada dalam kedudukan untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat dan segera memulakan perbincangan mengenai perjanjian penggabungan dengan jawatankuasa khas dan penasihatnya yang menyediakan pengambilalihan Saham yang tinggal. Saya menjangkakan bahawa perjanjian penggabungan akan menyediakan representasi, waranti, perjanjian dan syarat yang lazim, biasa dan sesuai untuk transaksi sebegini. Saya bercadang untuk membiayai cadangan transaksi dengan tunai yang ada. Oleh itu, cadangan ini tidak akan tertakluk kepada sebarang ketidakpastian atau kelewatan berkaitan sebarang pembiayaan hutang, dan cadangan transaksi tidak akan tertakluk kepada syarat pembiayaan.

Disebabkan kewajipan saya di bawah undang-undang sekuriti, saya bercadang untuk mengemukakan pindaan Jadual 13D dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat untuk mendedahkan cadangan ini dengan tepat pada masanya.

Walau bagaimanapun, saya pasti anda akan bersetuju dengan saya bahawa adalah demi kepentingan kita semua untuk memastikan kita sebaliknya meneruskan secara sulit, melainkan dikehendaki oleh undang-undang, sehingga kita telah melaksanakan perjanjian penggabungan muktamad berkaitan cadangan transaksi atau menamatkan perbincangan kita.

Surat ini hanya merupakan petunjuk awal minat saya dan tidak merupakan sebarang komitmen mengikat berkenaan transaksi yang dicadangkan dalam surat ini atau mana-mana transaksi lain. Tiada perjanjian, pengaturan atau persefahaman antara saya dan Syarikat berkaitan sebarang transaksi yang dicadangkan akan terbentuk sehingga dokumentasi muktamad telah dilaksanakan dan diserahkan oleh saya dan Syarikat serta semua pihak lain yang berkenaan.

Saya percaya bahawa cadangan saya mewakili peluang menarik bagi pemegang saham Syarikat untuk menerima premium yang ketara kepada harga semasa dan baru-baru ini bagi ADS. Saya mengalu-alukan peluang untuk bertemu dengan jawatankuasa khas dan/atau penasihatnya untuk membincangkan cadangan saya.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai cadangan ini, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi saya. Saya menantikan khabar daripada anda.

[halaman tandatangan menyusul]

Yang benar,

/s/ Jiangong Dai

Nama: Jiangong Dai

HUBUNGI: Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi: 

Fang Investor Relations

E-mel: ir@fang.com