ESGL Holdings Limited Menerima Notis Nasdaq Berkaitan Dengan Kekurangan Harga Tawaran Minimum Dan Kekurangan Nilai Pasaran Minimum

SINGAPURA, 27 Oktober 2023 – Environmental Solutions Group Holdings Limited (NASDAQ: ESGL) (“ESGL” atau “Syarikat”) penerima notis daripada Bahagian Kelayakan Senarai Nasdaq (“Staff”) Bursa Saham Nasdaq LLC (“Nasdaq”) memberitahu Syarikat bahawa (i) harga tawaran minimum bagi setiap saham adalah di bawah AS$1.00 untuk tempoh 30 hari perniagaan berturut-turut dan Syarikat tidak memenuhi keperluan harga tawaran minimum yang ditetapkan dalam Peraturan 5450(a)(1) Senarai Saham Nasdaq (“Peraturan Harga Tawaran Minimum”), dan (ii) Nilai Pasaran Minimum Saham-Saham Awam Yang Diperdagangkan (“MVPHS”) Syarikat adalah kurang daripada AS$5,000,000 untuk 30 hari perniagaan berturut-turut sebelum tarikh surat notis, yang tidak memenuhi keperluan senarai berterusan yang ditetapkan dalam Peraturan 5450(b)(1)(C) Senarai Saham Nasdaq (“Peraturan MVPHS”).

Menurut Peraturan Senarai Saham Nasdaq 5810(c)(3)(A) dan 5810(c)(3)(D), Nasdaq memberi Syarikat 180 hari kalendar, atau sehingga 22 April 2024 (“Tempoh Pematuhan”), untuk memulihkan pematuhan dengan Peraturan Harga Tawaran Minimum dan Peraturan MVPHS. Sekiranya pada bila-bila masa semasa Tempoh Pematuhan, harga tawaran tertutup bagi setiap saham adalah sekurang-kurangnya AS$1.00 untuk tempoh minimum 10 hari perniagaan berturut-turut, Nasdaq akan memberikan pengesahan bertulis kepada Syarikat mengenai pematuhan dengan Peraturan Harga Tawaran Minimum dan isu itu akan ditutup. Sekiranya pada bila-bila masa semasa Tempoh Pematuhan, MVPHS Syarikat ditutup pada AS$5,000,000 atau lebih untuk tempoh minimum 10 hari perniagaan berturut-turut, Nasdaq akan memberikan pengesahan bertulis kepada Syarikat mengenai pematuhan dengan Peraturan MVPHS dan isu itu akan ditutup.

Sekiranya Syarikat tidak memulihkan pematuhan dengan Peraturan Harga Tawaran Minimum menjelang 22 April 2024, Syarikat mungkin layak mendapat masa tambahan. Untuk layak, Syarikat mesti menghantar permohonan pemindahan atas talian dan membayar yuran bukan balik AS$5,000 sebelum 22 April 2024. Syarikat akan dikehendaki memenuhi keperluan senarai berterusan untuk nilai pasaran saham-saham awam dan semua piawaian penyenaraian permulaan lain, kecuali keperluan harga tawaran, dan perlu memberikan notis bertulis mengenai niatnya untuk memperbaiki kekurangan semasa tempoh pematuhan kedua, termasuk melalui pecahan saham balik jika perlu. Sebagai sebahagian daripada proses kajiannya, Staff akan membuat penentuan sama ada Staff percaya Syarikat akan dapat memperbaiki kekurangan ini. Sekiranya Staff merumuskan bahawa Syarikat tidak akan dapat memperbaiki kekurangan ini, atau sekiranya Syarikat memutuskan untuk tidak menghantar permohonan pemindahan atau membuat representasi yang diperlukan, Nasdaq akan memberikan notis bahawa sekuriti Syarikat akan tertakluk kepada penyingkiran senarai.

Sekiranya Syarikat tidak memulihkan pematuhan dengan Peraturan MVPHS menjelang 22 April 2024, Syarikat akan menerima notifikasi bertulis bahawa sekuritinya tertakluk kepada penyingkiran senarai. Sekiranya berlaku notifikasi sedemikian, Syarikat boleh merayu keputusan Nasdaq untuk menyingkirkan sekuritinya, tetapi tidak ada jaminan Nasdaq akan memberikan permohonan Syarikat untuk senarai berterusan. Sebagai alternatif, Syarikat boleh mempertimbangkan memohon untuk memindahkan sekuriti Syarikat ke Pasaran Modal Nasdaq (the “Pasaran Modal”) sebelum tamat Tempoh Pematuhan. Untuk memindahkan, Syarikat mesti menghantar permohonan pemindahan atas talian, membayar yuran permohonan AS$5,000 dan memenuhi keperluan senarai berterusan Pasaran Modal.

Notis notifikasi Nasdaq tidak menyebabkan penyingkiran segera saham biasa Syarikat, dan saham biasa akan terus diperdagangkan tanpa gangguan di bawah simbol “ESGL”. Syarikat akan terus memantau harga tawaran tertutup saham biasanya antara sekarang dan 22 April 2024, dan berniat mempertimbangkan pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan ketidakpatuhan Syarikat terhadap Peraturan Harga Tawaran Minimum dan Peraturan MVPHS. Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan bahawa Syarikat akan dapat memulihkan pematuhan atau mengekalkan pematuhan dengan piawaian senarai Nasdaq yang lain.

Mengenai ESGL Holdings Limited

ESGL Holdings Limited (“ESGL”) ialah syarikat pegangan yang ditubuhkan sebagai syarikat terkecuali di bawah undang-undang Kepulauan Cayman. Berada di garis hadapan memacu penyelesaian pengurusan sisa yang lestari, ESGL komited untuk merevolusikan pengubahsuaian sisa dengan menekankan teknologi inovatif dan komitmen untuk melindungi alam sekitar. ESGL menjalankan semua operasinya melalui entiti operasi yang ditubuhkan di Singapura, Environmental Solutions (Asia) Pte. Ltd. Untuk maklumat lanjut, termasuk penyataan Syarikat dengan SEC, sila lawati https://esgl.asia.

Pernyataan Prospektif

Terdapat beberapa pernyataan dalam kenyataan akhbar ini yang boleh dianggap mengandungi “pernyataan prospektif” tertentu dalam lingkungan “perlindungan selamat” Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Pernyataan prospektif boleh dikenal pasti melalui perkataan seperti: “sasaran,” “percaya,” “jangka,” “akan,” “mesti,” “meramal,” “menganggarkan,” “memposisikan,” “masa depan,” “ramalan,” “berniat,” “merancang” dan ungkapan lain yang meramalkan atau menunjukkan peristiwa atau trend masa depan atau yang bukan pernyataan mengenai perkara sejarah. Contoh pernyataan prospektif termasuk, antara lain, pernyataan yang dibuat dalam kenyataan akhbar ini mengenai prestasi dan keputusan kewangan dan operasi yang dijangka, termasuk anggaran pertumbuhan, margin kasar, EBITDA yang disesuaikan, pengembangan wilayah yang berpotensi, pembangunan produk baru, perkongsian, hubungan pelanggan, permintaan untuk pemprosesan sisa, dan jualan produk kitar semula. Pernyataan prospektif bukanlah fakta sejarah atau jaminan prestasi masa depan. Sebaliknya, ia hanya berdasarkan kepercayaan, jangkaan dan anggapan pengurusan ESGL sahaja. Oleh kerana pernyataan prospektif berkaitan dengan masa depan, ia tertakluk kepada ketidakpastian semula jadi, risiko dan perubahan keadaan yang sukar diramal dan banyak di luar kawalan kami. Keputusan sebenar dan hasil mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif.

Senarai dan huraian risiko dan ketidakpastian tambahan boleh didapati dalam dokumen yang diagihkan kepada SEC oleh ESGL dan dokumen lain yang mungkin difailkan atau disampaikan oleh Syarikat kepada SEC, yang anda digalakkan membacanya. Sebarang pernyataan prospektif yang dibuat oleh kami dalam kenyataan akhbar ini hanyalah berdasarkan maklumat yang kini tersedia bagi Syarikat dan hanya merujuk kepada tarikh ia dibuat. Syarikat tidak mengambil obligasi untuk mengemaskini secara awam mana-mana pernyataan prospektif, sama ada bertulis atau lisan, yang mungkin dibuat dari semasa ke semasa, sama ada kerana maklumat baru, perkembangan masa depan atau sebaliknya, kecuali diperlukan oleh undang-undang.

HUBUNGAN MEDIA / INVESTOR:

Crocker Coulson
CEO, AUM Media, Inc.
(646) 652-7185
crocker.coulson@aummedia.org

HUBUNGAN ESGL: 

Lawrence Law
Ketua Pegawai Pertumbuhan dan Kelestarian
ESGL Holdings Limited
(65) 6653 2299
lawrence.law@env-solutions.com