Chindata Group akan Mengadakan Mesyuarat Agung Luar Biasa Pemegang Saham

BEIJING, 19 Oktober 2023 — Chindata Group Holdings Limited (“Chindata Group” atau “Syarikat”) (Nasdaq: CD), pembekal terkemuka kepada data center hiperskala neutral-pembawa di Asia Pasifik pasaran negara sedang membangun, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memanggil mesyuarat agung luar biasa pemegang saham (“EGM”), yang akan diadakan pada 4 Disember 2023 pada pukul 10:30 pagi (waktu Beijing), di No. 47 Laiguangying East Road, Daerah Chaoyang, Beijing, Republik Rakyat China, untuk mempertimbangkan dan mengundi, antara lain, cadangan untuk memberi kuasa dan meluluskan perjanjian dan pelan penggabungan (“Perjanjian Penggabungan”) yang telah diumumkan sebelumnya, bertarikh 11 Ogos 2023, antara Syarikat, BCPE Chivalry Bidco Limited, sebuah syarikat yang terhad tanggungan yang didaftarkan di bawah undang-undang Kepulauan Cayman (“Ibu”) , dan BCPE Chivalry Merger Sub Limited, sebuah syarikat yang terhad tanggungan yang didaftarkan di bawah undang-undang Kepulauan Cayman dan anak syarikat milik penuh Ibu (“Merger Sub”), pelan penggabungan yang perlu difailkan dengan Pendaftar Syarikat Kepulauan Cayman (”Pelan Penggabungan”) dan urus niaga yang dinyatakan olehnya, termasuk Penggabungan (seperti yang ditakrifkan di bawah) (“Urus Niaga”).

Menurut Perjanjian Penggabungan dan Pelan Penggabungan, pada masa berkuat kuasa Penggabungan, Merger Sub akan digabungkan dengan dan ke dalam Syarikat dan berhenti wujud, dengan Syarikat menjadi syarikat yang terselamat dan menjadi anak syarikat milik penuh Ibu (“Penggabungan”). Sekiranya diselesaikan, Penggabungan akan menyebabkan Syarikat menjadi syarikt persendirian dan saham depositari Amerika (masing-masing mewakili dua saham biasa Kelas A, nilai nominal US$0.00001 setiap satu) (“ADS”) tidak akan disenaraikan atau diperdagangkan di mana-mana bursa saham, termasuk NASDAQ Global Select Market dan program ADS Syarikat akan dihentikan. Selain itu, ADS Syarikat dan saham biasa Kelas A yang diwakili oleh ADS akan berhenti didaftarkan di bawah Seksyen 12 Akta Pasaran Sekuriti 1934 berikutan penyelesaian Penggabungan.

Lembaga pengarah Syarikat (“Lembaga”) telah memberi kuasa dan meluluskan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan, Pelan Penggabungan dan penyelesaian Urus Niaga, dan memutuskan untuk mengesyorkan kelulusan dan pengesahan Perjanjian Penggabungan, Pelan Penggabungan dan penyelesaian Urus Niaga kepada pemegang saham Syarikat, dan mengarahkan supaya Perjanjian Penggabungan, Pelan Penggabungan dan penyelesaian Urus Niaga dibentangkan untuk undian pemegang saham Syarikat untuk kelulusan dan pengesahan.

Pemegang saham pada penutupan perniagaan di Kepulauan Cayman pada 3 November 2023 berhak menghadiri dan mengundi di EGM dan sebarang penangguhan.

Maklumat tambahan mengenai EGM dan Perjanjian Penggabungan boleh didapati dalam kenyataan transaksi dalam Jadual 13E-3 dan surat proxy definitif yang dilampirkan sebagai Exhibit (a)-(1) kepadanya, seperti yang diubahsuai, difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (”SEC”), yang boleh diperolehi, bersama-sama dengan fail-fail lain yang mengandungi maklumat mengenai Syarikat, penggabungan yang dicadangkan dan perkara berkaitan, tanpa caj, dari laman web SEC www.sec.gov. Permohonan untuk salinan tambahan surat proxy definitif hendaklah diarahkan kepada Morrow Sodali LLC, pemungut undi proksi, di (800) 662-5200 (percuma di Amerika Utara) atau + (212) 658-9400 atau melalui emel di CD@info.morrowsodali.com.

PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG ADS DIHARAPKAN MEMBACA DENGAN TELITI DAN KESELURUHANNYA BAHAN-BAHAN INI DAN BAHAN-BAHAN LAIN YANG DIFAILKAN ATAU DIBEKALKAN KEPADA SEC BILA IANYA TERSEDIA, KERANA MEREKA AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING MENGENAI SYARIKAT, PENGGABUNGAN YANG DICADANGKAN DAN PERKARA BERKAITAN.

Syarikat dan beberapa pengarah dan pegawai eksekutifnya mungkin, di bawah peraturan SEC, dianggap sebagai “peserta” dalam pengumpulan undian proksi daripada pemegang saham berhubung dengan penggabungan yang dicadangkan. Maklumat mengenai individu yang mungkin dianggap sebagai “peserta” dinyatakan dalam kenyataan transaksi Jadual 13E-3 yang berkaitan dengan penggabungan yang dicadangkan dan surat proxy definitif yang dilampirkan kepadanya. Maklumat lanjut mengenai individu yang mungkin dianggap sebagai peserta, termasuk apa-apa kepentingan langsung atau tidak langsung yang mungkin mereka miliki, juga dinyatakan dalam surat proxy definitif.

Pengumuman ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak menggubal tawaran untuk membeli atau menjemput tawaran untuk menjual sekuriti mana-mana atau pengumpulan undian proksi, undian atau kelulusan berhubung urus niaga yang dicadangkan atau lain-lain, dan tidak boleh menggantikan mana-mana kenyataan proksi atau fail-fail lain yang telah atau akan difailkan dengan SEC.

Mengenai Kumpulan Chindata

Chindata Group ialah pembekal terkemuka kepada data center hiperskala neutral-pembawa di pasaran negara sedang membangun Asia Pasifik dan penggiat awal dalam pembinaan data center hiperskala generasi seterusnya di pasaran China, India dan Asia Tenggara, memberi tumpuan kepada seluruh kitaran hayat perancangan, pelaburan, reka bentuk, pembinaan dan pengendalian ekosistem infrastruktur dalam industri IT. Kumpulan Chindata menyediakan penyelesaian perniagaan kepada pelanggannya di negara-negara dan rantau utama di pasaran negara sedang membangun Asia Pasifik, termasuk perkhidmatan rantaian ekosistem berat aset seperti asas industri, pusat data, rangkaian dan nilai tambah IT.

Kumpulan Chindata mengendalikan dua jenama sub: “Chindata” dan “Bridge Data Centres”. Chindata mengendalikan infrastruktur kelompok IT hiper-kepadatan di Kawasan Beijing Raya, Kawasan Delta Sungai Yangtze dan Kawasan Teluk Raya, tiga kawasan ekonomi utama di China, dan menjadi enjin ekonomi digital serantau. Bridge Data Centres, dengan bakat pembangunan dan pengendalian antarabangsa tertinggi dalam industri, memiliki kelompok pusat data boleh dipasang cepat di Malaysia dan India, dan mencari peluang perniagaan di pasaran negara sedang membangun Asia Pasifik lain.

Kenyataan Selamat

Kenyataan masa depan mengandungi pernyataan prospektif. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah “perlindungan selamat” daripada undang-undang Pembaikan Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Pernyataan prospektif ini boleh dikenal pasti melalui istilah seperti “akan”, “dijangka”, “meramalkan”, “bertujuan”, “berhasrat”, “merancang”, “percaya”, “menganggarkan”, “yakin”, “berpotensi”, “terus” atau istilah serupa lain. Antara lain, gambaran perniagaan dan petikan pengurusan dalam kenyataan ini, serta rancangan strategik dan operasi Kumpulan Chindata mengandungi pernyataan prospektif. Kumpulan Chidata juga mungkin membuat pernyataan prospektif secara lisan atau bertulis dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (”SEC”), dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam rilis akhbar dan bahan bertulis lain dan dalam kenyataan lisan yang dibuat oleh pengarah, pegawai atau kakitangannya kepada pihak ketiga. Pernyataan-pernyataan yang bukan merupakan fakta sejarah, termasuk tetapi tidak terhad kepada pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Kumpulan Chidata, merupakan pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif membabitkan risiko dan ketidakpastian tertentu. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada apa-apa pernyataan prospektif, termasuk tetapi tidak terhad kepada faktor-faktor berikut: matlamat dan strategi Kumpulan Chidata; pembangunan perniagaan, keadaan kewangan dan keputusan operasinya pada masa hadapan; pertumbuhan dan persaingan yang dijangka pasaran data center dan IT; keupayaannya menjana modal mencukupi atau memperoleh modal tambahan untuk memenuhi keperluan modal masa hadapannya; keupayaannya untuk mengekalkan kelebihan saingan; keupayaannya untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungannya dengan pelanggan utama dan menarik pelanggan baharu; keupayaannya untuk mengenal pasti dan menyediakan tapak yang sesuai untuk pusat data tambahan dengan terma yang diterima secara komersial; dasar dan peraturan kerajaan berhubung perniagaan atau industri Kumpulan Chidata; keadaan ekonomi dan perniagaan am di rantau di mana Kumpulan Chidata beroperasi dan secara global serta anggapan-anggapan di sebalik mana-mana yang dinyatakan di atas.