Bitdeer Mengumumkan Program Pembelian Saham Semula Bernilai US$2,000,000 Baru

SINGAPURA, 19 Oktober 2023 — Bitdeer Technologies Group (“Bitdeer” atau “Syarikat”) (NASDAQ: BTDR), syarikat teknologi terkemuka di dunia untuk komuniti penambangan kripto, hari ini mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya telah meluluskan program pembelian semula saham baru di bawah mana Syarikat boleh membeli semula sehingga US$2,000,000 bernilai saham biasa kelas A (“Saham”)nya, berkuat kuasa sehingga 17 April 2024.

Di bawah program pembelian semula saham, Bitdeer boleh membeli Sahamnya melalui pelbagai cara, termasuk urus niaga terbuka, urus niaga yang disepakati secara peribadi, mana-mana gabungan daripadanya atau cara sah yang lain. Syarikat boleh melaksanakan urus niaga pembelian semula mengikut Peraturan 10b5-1 dan Peraturan 10b-18 Akta Pasaran Sekuriti 1934, sebagaimana yang dipinda. Bilangan Saham yang dibeli semula dan masa pembelian semula akan bergantung kepada beberapa faktor, termasuk tetapi tidak terhad kepada harga, jumlah urus niaga, dan keadaan pasaran umum, bersama-sama dengan keperluan modal kerja Bitdeer, keadaan perniagaan am dan faktor-faktor lain. Lembaga pengarah Bitdeer akan mengkaji semula program pembelian semula saham secara berkala, dan boleh mengubahsuai, menangguhkan atau menamatkan program pembelian semula saham pada bila-bila masa. Syarikat merancang untuk membiayai pembelian semula daripada baki tunai sedia ada.

Mengenai Bitdeer Technologies Group

Bitdeer ialah syarikat teknologi terkemuka di dunia untuk komuniti penambangan kripto berpusat di Singapura. Bitdeer telah berkomitmen untuk menyediakan penyelesaian penambangan digital yang menyeluruh untuk pelanggannya. Bitdeer menangani proses-proses rumit yang terlibat dalam penambangan seperti pengadaan penambang, logistik pengangkutan, reka bentuk dan pembinaan pusat data penambangan, pengurusan mesin penambangan dan operasi harian. Bitdeer mempunyai pusat data penambangan yang dibina di Amerika Syarikat, Norway, dan Bhutan. Untuk maklumat lanjut, lawati https://ir.bitdeer.com/.

Kenyataan Pandangan Masa Depan

Kenyataan dalam kenyataan akhbar ini mengenai jangkaan, rancangan dan prospek masa depan, serta mana-mana kenyataan lain yang bukan merupakan fakta sejarah, mungkin merupakan “kenyataan pandangan masa depan” dalam maksud Akta Pembaharuan Undang-Undang Penuntutan Sekuriti Persendirian 1995. Perkataan “menjangkakan”, “berharap”, “percaya”, “terus”, “boleh”, “menganggarkan”, “dijangka”, “bertujuan”, “sasaran”, “akan” dan ungkapan serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandangan masa depan, walaupun bukan semua kenyataan pandangan masa depan mengandungi perkataan pengenal pasti tersebut. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang ditunjukkan oleh kenyataan pandangan masa depan tersebut disebabkan pelbagai faktor penting, termasuk faktor yang dibincangkan dalam bahagian bertajuk “Faktor Risiko” dalam laporan tahunan Bitdeer pada Borang 20-F, serta perbincangan mengenai potensi risiko, ketidakpastian dan faktor penting lain dalam penyampaian seterusnya Bitdeer kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Sebarang kenyataan pandangan masa depan yang terkandung dalam kenyataan akhbar ini hanya berkuat kuasa pada tarikh di sini. Bitdeer secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk mengemaskini mana-mana kenyataan pandangan masa depan, sama ada disebabkan maklumat baru, peristiwa masa depan, atau lain-lain. Pembaca tidak boleh mengambil kira maklumat di laman ini sebagai semasa atau tepat selepas tarikh penerbitannya.

Media Siasatan:

pr@bitdeer.com

Hubungan:
Hubungan Pelabur
Robin Yang, Rakan
ICR, LLC
E-mel: Bitdeer.ir@icrinc.com
Telefon: +1 (212) 537-5825

Hubungan Awam
Brad Burgess, TKP
ICR, LLC
E-mel: Bitdeer.pr@icrinc.com
Telefon: +1 (212) 537-4056