Pendekatan Berpasukan Geelong Menetapkan Penanda Aras Baharu dalam Kesejahteraan Mental Korporat

Lou dari The Team Approach

Statistik terkini menunjukkan trend yang membimbangkan: isu kesihatan mental menelan kos ekonomi Australia sebanyak kira-kira $60 bilion setiap tahun. ‘The Team Approach’ Geelong muncul sebagai kekuatan transformatif dalam kesejahteraan korporat.

Geelong, Victoria 9 Okt 2023 – Statistik terkini menunjukkan trend yang membimbangkan: isu kesihatan mental menelan kos ekonomi Australia sebanyak kira-kira $60 bilion setiap tahun. Ketika perniagaan bergelut dengan wabak senyap ini, ‘The Team Approach’ Geelong muncul sebagai kekuatan transformatif dalam kesejahteraan korporat.

Kesan Setempat: Mercu Kesejahteraan di Geelong

Di Geelong sahaja, perusahaan berskala kecil hingga sederhana telah menyaksikan peningkatan ketara dalam penglibatan pekerja dan pengurangan ketidakhadiran sejak menggunakan inisiatif kesejahteraan holistik ‘The Team Approach’. Dengan menargetkan komuniti perniagaan tempatan, organisasi ini mewujudkan kesan berganda, memupuk lanskap profesional yang lebih sihat dan produktif di Geelong dan berpotensi menetapkan preseden untuk seluruh Australia.

Mengubah Paradigma: Daripada Bantuan kepada Transformasi

Lou Lugsdin, pemimpin dinamik di sebalik ‘The Team Approach’, telah mengubah apa yang tradisional dikenali sebagai Program Bantuan Pekerja menjadi rangka kerja terintegrasi untuk meningkatkan kesihatan emosi dan mental di tempat kerja. Dipandu oleh mantra, “Apabila kita menjaga orang kita, mereka akan menjaga perniagaan,” organisasi ini bertujuan untuk membawa perubahan seismik dalam norma kesihatan mental profesional.

Menyesuaikan dengan Keperluan Perundangan yang Berkembang

Mulai 1 April 2023, majikan berhadapan dengan peraturan ketat yang memaksa mereka untuk menguruskan risiko psikososial secara aktif. ‘The Team Approach’ menawarkan lebih daripada sekadar pematuhan. Ia merupakan pelopor, memberi perniagaan alat dan strategi untuk memupuk persekitaran kerja yang sihat dari segi psikologi.

Harga Mengabaikan Kesihatan Mental

Implikasi mengabaikan kesihatan mental pekerja adalah dari segi kemanusiaan dan kewangan – pengurangan produktiviti, perpecahan kerjasama pasukan, dan peningkatan kos perubatan. ‘The Team Approach’ menawarkan hujah yang meyakinkan kepada perniagaan untuk melabur dalam strategi kesejahteraan yang komprehensif.

Kesejahteraan Holistik: Melampaui Sekadar Metrik

Walaupun pematuhan undang-undang adalah titik permulaan yang diperlukan, ‘The Team Approach’ mempunyai matlamat yang lebih tinggi: budaya korporat yang dijiwai dengan komitmen terhadap kesihatan holistik. Ini termasuk pelbagai program, dari latihan kepimpinan eksekutif hingga latihan pembinaan pasukan.

Metrik yang Penting: Kuantifikasi Kesejahteraan

Dengan menilai petunjuk prestasi utama seperti kadar perputaran kakitangan, kepuasan pelanggan, dan ketidakhadiran, ‘The Team Approach’ menunjukkan manfaat konkrit programnya, membuat kes untuk kesejahteraan mental sebagai aset perniagaan yang boleh dikuantifikasi.

Melakar Haluan Berani ke Hadapan

‘The Team Approach’ bukan sekadar inisiatif. Ia adalah gelombang besar yang menetapkan preseden baru dalam kesejahteraan mental korporat, menawarkan laluan konkrit bagi yang lain dalam sektor ini untuk mengikuti.

Home

Sumber: https://www.apsc.gov.au/initiatives-and-programs/aps-professional-streams/aps-hr-professional-stream/aps-hr-professional-news/psychosocial-safety

TheTeam Approach Geelong

Media Contact

Lou Lugsdin – The Team Approach

info@theteamapproach.com.au

(03) 7043 1010

Home

Sumber: The Team Approach