Pasaran Offset Karbon/Kredit Karbon Akan Mencapai USD 2,752.08 BN Menjelang 2030 Disebabkan Peningkatan Inisiatif Penetapan Harga Karbon

SNS Insider

Pasaran offset karbon/kredit karbon, menurut SNS Insider mencapai nilai USD 319.26 BN pada 2022 dan diramalkan akan berkembang dengan ketara kepada USD 2,752.08 BN menjelang 2030, kadar pertumbuhan tahunan purata (CAGR) 30.9% semasa tempoh ramalan sehingga 2030.

Bandar Texas, Texas 24 Oktober 2023  – Menurut kajian SNS Insider, Pasaran Offset Karbon/Kredit Karbon mengalami pertumbuhan yang mantap dipacu oleh peraturan ketat, inisiatif kelestarian korporat, pembangunan teknologi, kesedaran pengguna, mekanisme harga karbon, dan kemunculan program sukarela offset.

Pasaran offset karbon/kredit karbon, menurut laporan SNS Insider, mencapai nilai USD 319.26 bilion pada 2022 dan diramalkan akan berkembang dengan ketara kepada USD 2,752.08 bilion menjelang 2030, mempamerkan kadar pertumbuhan tahunan purata (CAGR) 30.9% semasa tempoh ramalan dari 2023 hingga 2030.

Skop Laporan Pasaran

Offset karbon merujuk kepada tindakan mengimbangi pelepasan karbon dioksida dengan melabur dalam projek atau aktiviti mesra alam. Projek-projek ini bertujuan untuk mengurangkan atau menangkap jumlah karbon dioksida yang setara dari atmosfera, menyeimbangkan pelepasan yang dihasilkan di tempat lain. Kredit karbon mewakili pengurangan atau penyingkiran kuantitatif pelepasan gas rumah hijau. Di beberapa rantau, offset karbon adalah keperluan peraturan. Dengan menyertai program kredit karbon, organisasi memastikan pematuhan dengan peraturan alam sekitar, mengelak denda dan hukuman. Terlibat dalam program offset karbon memaparkan komitmen syarikat terhadap CSR. Ia meningkatkan reputasi jenama, menggalakkan kesetiaan pelanggan, dan menarik pelabur dan rakan kongsi yang prihatin sosial.

Pemain Utama yang dimasukkan adalah:

 • 3Degrees
 • Finite Carbon
 • South Pole Group
 • EKI Energy Service Limited
 • Terrapass
 • Carbon Credit Capital
 • CarbonBetter
 • Carbon Care Asia Limited
 • NativeEnergy
 • Climate Trade
 • Pemain utama lain

Dapatkan Sampel Laporan Pasaran Offset Karbon/Kredit Karbon 2023 @ https://www.snsinsider.com/sample-request/2839

Analisis Pasaran

Salah satu pemacu pertumbuhan utama untuk pasaran offset karbon/kredit karbon adalah pelaksanaan peraturan alam sekitar yang ketat oleh kerajaan di seluruh dunia. Negara-negara mengenakan sasaran pengurangan pelepasan karbon, memerlukan industri dan syarikat untuk melabur dalam projek offset karbon untuk memenuhi keperluan pematuhan. Peraturan-peraturan ini bertindak sebagai pemangkin pasaran, memaksa perniagaan untuk mengambil langkah-langkah lestari dan melabur dalam kredit karbon. Tanggungjawab sosial korporat (CSR) telah menjadi asas bagi perniagaan di pelbagai sektor. Syarikat secara proaktif mengambil langkah-langkah lestari untuk meningkatkan imej korporat mereka, menarik pengguna yang prihatin alam sekitar, dan menggalakkan keyakinan pelabur. Mengintegrasikan program offset karbon dan kredit ke dalam inisiatif kelestarian mereka membolehkan perniagaan memaparkan komitmen terhadap pemuliharaan alam sekitar, oleh itu memacu pertumbuhan pasaran.

Pemsegmentasian dan Sub-pemsegmentasian yang dimasukkan adalah:

Mengikut Jenis:

 • Pasaran Sukarela
 • Pasaran Pematuhan

Mengikut Jenis Projek:

 • Projek Penyingkiran
 • Projek Pencegahan/Pengurangan

Mengikut Pengguna Akhir:

 • Tenaga
 • Pengangkutan
 • Penerbangan
 • Kuasa
 • Bangunan
 • Perindustrian
 • Lain-lain

Kesan Resesi

Walaupun resesi semasa membawa cabaran untuk pasaran offset karbon/kredit karbon, adaptasi strategik, inovasi, dan kerjasama boleh membuka jalan untuk pertumbuhan dan kelestarian. Dengan memberi tumpuan kepada pelbagai produk, pendidikan, kecekapan, dan perkongsian, perniagaan boleh mengatasi kompleksiti kemelesetan ekonomi dan menyumbang ke arah masa depan yang lebih hijau dan lestari. Mengambil strategi ini tidak sahaja mengurangkan kesan resesi tetapi juga meletakkan syarikat sebagai pemimpin dalam landskap yang berkembang bagi tanggungjawab alam sekitar.

Dapatkan Pembaruan Suku Tahunan Percuma. Klik pautan untuk mengetahui lebih lanjut: https://www.snsinsider.com/enquiry/2839

Kesan Perang Rusia-Ukraine

Konflik Rusia-Ukraine tentunya telah melemparkan bayang-bayang ke atas pasaran offset karbon/kredit karbon, membawa halangan yang memerlukan pemikiran strategik dan kebolehtulunan. Menavigasi cabaran ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai landskap geopolitik yang berubah, disertai dengan pendekatan proaktif terhadap perubahan dasar dan dinamik pasaran. Walaupun halangan, pasaran mungkin akan mencari laluan untuk pertumbuhan, terutamanya apabila dunia semakin sedar akan keperluan amalan yang lestari. Dengan sentiasa maklum, kebolehtulunan, dan memperkukuh kerjasama antarabangsa, pemain pasaran boleh mengurangkan risiko dan memanfaatkan peluang yang berkembang dalam pasaran offset karbon/kredit karbon.

Pembangunan Kawasan Utama

Amerika Utara berdiri sebagai perintis dalam pasaran offset karbon/kredit karbon. Rangka kerja peraturan yang kukuh di rantau ini, disertai kehadiran banyak syarikat yang prihatin alam sekitar, memacu pertumbuhan projek offset karbon. Inisiatif seperti penghutanan semula, projek tenaga boleh diperbaharui, dan program penangkapan metana mendapat sambutan, dipacu kerajaan dan semangat swasta. Eropah kekal di garis hadapan penggunaan tenaga boleh diperbaharui, memacu pasaran kredit karbon. Sasaran pengurangan pelepasan yang ketat yang ditetapkan negara-negara Eropah telah menggalakkan perniagaan untuk melabur dalam projek tenaga bersih. Rantau Asia Pasifik mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, disertai cabaran alam sekitar. Kerajaan di rantau ini semakin menyedari pentingnya projek offset karbon untuk menyeimbangkan pelepasan karbon mereka.

Ambilan Utama dari Kajian Pasaran Offset Karbon/Kredit Karbon

 • Dalam landskap kelestarian alam sekitar yang sentiasa berubah, sektor tenaga memainkan peranan penting dalam mengurangkan pelepasan karbon. Melabur dalam projek tenaga boleh diperbaharui memaparkan komitmen terhadap pemuliharaan alam sekitar. Dengan mengurangkan bergantung kepada bahan api fosil, perniagaan boleh mengurangkan pelepasan karbon secara mendadak, oleh itu menyumbang ke arah planet yang lebih hijau.
 • Dalam usaha untuk masa depan lestari, projek penyingkiran karbon muncul sebagai laluan yang menjanjikan dalam pasaran. Projek-projek ini memberi tumpuan kepada menangkap dan menyimpan karbon dioksida, mengurangkan kesannya terhadap atmosfera. Mendominasi segmen projek penyingkiran boleh menyumbang secara ketara kepada inisiatif offset karbon di seluruh dunia.

Perkembangan Terkini Berkaitan dengan Pasaran Offset Karbon/Kredit Karbon

 • Petrobras, salah satu syarikat tenaga utama Brazil, telah membuat sejarah dengan membeli kredit karbon pertamanya. Syarikat ini telah memaparkan komitmen terhadap kelestarian alam sekitar dengan melabur jumlah yang besar sebanyak $120 juta di pasaran karbon Brazil. Keputusan Petrobras untuk memasuki pasaran karbon mencerminkan trend semakin meningkat di kalangan syarikat-syarikat besar untuk mengambil langkah-langkah ramah alam.
 • Sebuah firma terkemuka di Dubai baru-baru ini telah menyelesaikan perjanjian bernilai $1.5 bilion dalam kredit karbon dengan Zimbabwe. Perjanjian kredit karbon $1.5 bilion ini menjadi bukti komitmen mereka terhadap pengurangan perubahan iklim dan amalan yang ramah alam. Melalui kolaborasi ini, Zimbabwe mendapat akses kepada sumber dan kepakaran penting, membolehkan negara itu melaksanakan inisiatif ramah alam yang akan memberi manfaat kepada rakyatnya dan memelihara warisan semula jadinya.

Kandungan Utama – Titik Utama:

Bab 1 Pengenalan

Bab 2