Pasaran Logistik Mundur Akan Mencapai USD 1498.42 Bilion menjelang 2030 disebabkan oleh Kejayaan E-dagang Utama dan Pematuhan Peraturan

logo

Pada tahun 2022, pasaran logistik terbalik mencapai nilai USD 730.29 bn, dan dijangka akan meningkat kepada USD 1498.42 bn menjelang tahun 2030, dengan menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 9.4% sepanjang tempoh ramalan, mengikut laporan SNS Insider.

Austin, Texas Oktober 24, 2023  – Berdasarkan kajian SNS Insider, pasaran logistik terbalik sedang mengalami pertumbuhan yang mantap disebabkan oleh kebimbangan alam sekitar, ledakan perniagaan daring, pematuhan peraturan, pembangunan teknologi, dan usaha mengoptimumkan kos serta menjana pendapatan.

Pada tahun 2022, pasaran logistik terbalik mencapai nilai USD 730.29 bilion, dan dijangka akan meningkat kepada USD 1498.42 bilion menjelang tahun 2030, dengan menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan purata (CAGR) sebanyak 9.4% sepanjang tempoh ramalan, mengikut laporan SNS Insider.

Dapatkan Contoh Laporan @ https://www.snsinsider.com/sample-request/3484

Beberapa Pemain Utama Dalam Pasaran Logistik Terbalik

 • Safexpress Pvt Ltd
 • DB SCHENKER
 • FedEx Corporation
 • Yusen Logistics Co. Ltd
 • Deutsche Post AG
 • RLG Systems AG
 • Kintetsu World Express
 • Core Logistic Private Limited
 • United Parcel Service
 • CCR Logistics Systems AG

Skop Laporan Pasaran

Logistik terbalik memainkan peranan penting dalam mengoptimumkan operasi rantaian bekalan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ia memudahkan pengembalian produk yang rosak, membolehkan kitaran semula bahan dan mengurangkan sisa, oleh itu menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Selain itu, pengurusan logistik terbalik yang berkesan boleh mengurangkan kerugian berkaitan barang balik dan menyelamatkan sebahagian besar pelaburan perniagaan. Logistik terbalik juga merangkumi operasi pembuatan semula dan pemulihan semula, di mana produk balik dipulihkan kepada keadaan asal atau ditingkat upaya sebelum diperkenalkan semula ke pasaran.

Analisis Pasaran

Perkembangan pesat pelantar perniagaan daring telah merevolusikan landskap runcit, menawarkan kemudahan dan pilihan luar biasa kepada pengguna. Walau bagaimanapun, transformasi digital ini juga menyebabkan peningkatan dalam pengembalian produk. Perniagaan perniagaan daring bergantung kepada penyelesaian logistik terbalik untuk mengendalikan barang balik dengan cekap, memminimakan kerugian dan memaksimumkan peluang pemulihan. Memandangkan sektor perniagaan daring terus berkembang secara global, permintaan terhadap proses logistik terbalik yang lancar dijangka meningkat, selanjutnya menggerakkan pertumbuhan pasaran logistik terbalik. Perniagaan semakin menyedari pentingnya amalan ramah alam untuk mengurangkan jejak karbon. Logistik terbalik memainkan peranan penting dalam konteks ini, membolehkan syarikat memulihara, mengkitar semula dan menggunakan semula produk dan bahan pembungkusan. Dengan mengamalkan strategi logistik terbalik mampan, perniagaan boleh selaras dengan matlamat alam sekitar, menarik minat pengguna yang prihatin terhadap alam sekitar dan memenuhi keperluan peraturan. Peraturan ketat dan inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang berkembang mendesak perniagaan untuk mengamalkan amalan pengurusan sisa yang bertanggungjawab. Logistik terbalik menyediakan pendekatan teratur untuk menguruskan penarikan balik produk, pelupusan sisa berbahaya dan pengendalian produk akhir hayat, memastikan pematuhan kepada keperluan undang-undang.

SEGMENT PASARAN UTAMA

Mengikut Jenis Balik

 • Balik Boleh Baiki
 • Balik Panggil Semula
 • Balik B2B & Komersial
 • Balik Akhir Hayat
 • Balik Akhir Penggunaan

Mengikut Perkhidmatan

 • Pengangkutan
 • Jual Semula
 • Pengurusan Bayaran Balik
 • Gudang
 • Pengurusan Ganti
 • Lain-lain

Mengikut Pengguna Akhir

 • Perniagaan Daring
 • Farmasi
 • Runcit
 • Automotif
 • Barangan Mewah
 • Elektronik Pengguna
 • Pembungkusan Booleh Guna Semula

Kesan Resesi

Resesi semasa memberi kesan mendalam ke atas pasaran logistik terbalik, mengubah tingkah laku pengguna, menggalakkan kelestarian, mengoptimumkan rantaian bekalan dan memacu inovasi teknologi. Perniagaan yang proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan ini berpeluang untuk maju di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan melabur dalam proses logistik terbalik yang cekap, syarikat tidak sahaja mengurangkan kesan buruk resesi tetapi juga meletakkan diri mereka untuk pertumbuhan berterusan dalam pasaran global yang berkembang.

Dapat Maklumat Tentang Laporan Ini @ https://www.snsinsider.com/enquiry/3484

Kesan Perang Rusia-Ukraine

Konflik Rusia-Ukraine telah menyebabkan perubahan dalam peraturan dan dasar perdagangan, mencipta persekitaran peraturan yang rumit bagi perniagaan yang terlibat dalam logistik terbalik. Untuk mengurangkan cabaran yang dibawa oleh konflik Rusia-Ukraine, perniagaan semakin bergantung kepada pengintegrasian teknologi dan automatisasi dalam proses logistik terbalik mereka. Penyelesaian perisian maju, kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk mengoptimumkan ramalan balik, menyalurkan semula proses dan meningkatkan pengurusan stok. Inovasi teknologi ini tidak sahaja meningkatkan kecekapan operasi tetapi juga mengurangkan kos, membolehkan perniagaan menangani keadaan pasaran logistik terbalik yang mencabar dengan lebih berkesan.

Pembangunan Kawasan Utama

Di Amerika Utara, peraturan alam sekitar ketat telah mendorong pertumbuhan pasaran logistik terbalik. Raksaksa perniagaan daring dan runcit melabur dengan besar dalam pembungkusan ramah alam dan sistem logistik terbalik cekap. Kawasan ini menawarkan kemudahan penyulingan alam sekitar maju dan infrastruktur pengangkutan mantap, membolehkan perniagaan mengoptimumkan rantaian bekalan terbalik mereka. Eropah berada di garis hadapan mengamalkan model ekonomi kitar semula, menggalakkan penggunaan semula dan kitar semula produk. Garis Panduan Bahan Buangan Kesatuan Eropah telah mewajibkan sasaran kitar semula yang ketat, mendorong perniagaan untuk melabur dalam rangkaian logistik terbalik canggih. Di rantau Asia Pasifik, pembangunan pesat bandar, peningkatan belanjawan pengguna dan sektor perniagaan daring yang pesat menggerakkan perkembangan aktiviti logistik terbalik. Negara seperti China dan India menyaksikan peningkatan dalam jumlah produk balik, memerlukan pelaksanaan penyelesaian logistik terbalik maju.

Ambil Alih Utama Dari Kajian Pasaran Logistik Terbalik

 • Sektor pengangkutan telah muncul sebagai kuasa dominan dalam bidang logistik terbalik. Proses memindahkan barang dari destinasi akhir kembali ke pengilang atau pengedar telah mengalami perubahan paradigma yang signifikan dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Perubahan ini sebahagian besarnya dikaitkan dengan kemunculan sektor pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam menyalurkan proses balik dan pertukaran bagi perniagaan merentasi pelbagai industri.
 • Sektor perniagaan daring telah menjadi penggerak revolusi logistik terbalik. Kemudahan membeli barang secara dalam talian telah menyebabkan peningkatan dalam pengembalian produk, menjadikan logistik terbalik yang cekap sebagai sebahagian penting operasi perniagaan daring. Syarikat perniagaan daring telah menangani cabaran ini dengan melabur dalam antaramuka pengembalian yang mesra pengguna, dasar pengembalian yang mudah dan pendekatan berpusatkan pelanggan.

Beli Laporan Eksklusif Ini @ https://www.snsinsider.com/checkout/3484

Perkembangan Terkini Berkenaan Pasaran Logistik Terbalik

 • GoTRG, syarikat logistik terbalik pelopor, telah memperkenalkan inovasi terbaru mereka – Platfom GoWholesale. Salah satu ciri utama GoWholesale ialah kecekapannya yang tiada tandingan. Platfom ini menyalurkan proses pengurusan stok sepenuhnya, dari penilaian dan penarafan hingga penentuan harga dan jualan semula.
 • ScrapUncle telah melancarkan kemudahan pengurusan sisa elektronik digital yang menyeluruh untuk menangani sisa elektronik secara mampan. Platform ini membolehkan pengguna menghantar sisa elektronik mereka kepada ScrapUncle untuk dikitar semula secara selamat dan bertanggungjawab.